• İstanbul24 °C
  • Erzincan22 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2010 Yılı Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı
01 Mart 2010 Pazartesi 00:00

2010 Yılı Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

Türkİye İle AB arasindakİ Sİvİl Toplum Dİyaloğunun Gelİştİrİlmesİ Projesİ-II 2010 YILI TARIM VE BALIKÇILIK HİBE PROGRAMIHazırlayan: Kemahlılar DerneğiAB İlişkileri Komisyonu:Komisyon

Türkİye İle AB arasindakİ Sİvİl Toplum Dİyaloğunun Gelİştİrİlmesİ Projesİ-II

 

2010 YILI TARIM VE BALIKÇILIK HİBE PROGRAMI

Hazırlayan: Kemahlılar Derneği

AB İlişkileri Komisyonu:

Komisyon Bşk., Kemal TANER

Arif SAĞLAM

Etem OSMA

Necdet ÇOBAN

 

AMAÇ  ve KAPSAM

o          Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi Ülkemizin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır.

o          Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen; "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II" , Katılım Öncesi AB Mali Yardımının  (IPA) 2007 yılı programı kapsamında finanse edilmektedir.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II kapsamında yer alan Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı için proje teklif çağrısı ihale makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (http://www.mfib.gov.tr/) tarafından 25/11/2009 tarihinde duyurulmuştur.

Hibe başvuruları

o          Hibe Programı başvurusu, dokümanların başvuru rehberinde belirtilen nizama uygun şekilde doldurularak, Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslimiyle yapılacaktır.

MFİB NEREDE?

o          Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi.

o          Adres:  Eskişehir Yolu 4.Km.

           2.Cad. (Halkbank Kampüsü)

           No:63 C-Blok 06580 Söğütözü/ANKARA

o          Tel: 0312 - 295 49 00

o          Faks: 0312 - 286 70 72

o          E-posta: cfcu_info@cfcu.gov.tr

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı HEDEF

o          Tarım ve Balıkçılık Hibe Programının genel hedefi, potansiyel faydalanıcıların Avrupa Birliği politika ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu hususları daha iyi anlamalarını sağlamak,

o          Üye Ülkeler ve Türkiye'deki balıkçılık sektöründe olduğu kadar tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörlerindeki tüm aktörler arasında temasları güçlendirerek, karşılıklı deneyim alışverişi ile katılım için hazırlıklı olmalarına olanak vermektir.

o          Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da hedeflemektedir.

HİBE BÜTÇESİ

o          Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 2.200.000 Avro'dur.

o          Hibe Programı için son başvuru süresi:

  22 Mart 2010 saat 16:00'da sona ermektedir. 

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

o          İlk aşamada sadece başvuru formu Ön Teklifleri değerlendirilecektir.

o          Ardından, Ön Teklifleri kabul edilen başvuru sahiplerinin  başvuru formları değerlendirilecektir.

o          Başvuru formlarının değerlendirilmesini takiben, ön kabul görenlerin uygunluk denetimi yapılacaktır.

Bu denetim, Sözleşme Makamının talep ettiği destekleyici belgeler ve başvuru ile birlikte gönderilmiş olan imzalanmış “Başvuru Sahibi Beyanı” esas alınarak yapılacaktır.

NASIL BAŞVURULACAK?

o          Başvuru Dokümanları: http://www.abgs.gov.tr/

2.         Başvuru Rehberi (İngilizce - Türkçe)

3.         Başvuru Formu (İngilizce)

4.         Bütçe Formu (İngilizce)

5.         Mantıksal Çerçeve Dokümanı (İngilizce)

6.         Özgeçmiş (AB Formatında) (İngilizce)

o          Diğer Belgeler

6.  Bilgi Dokümanları

1-Başvuru Rehberİ

 

ABGS bu Programın uygulanmasından sorumludur 

MFİB bu Programın Sözleşme Makamıdır

 

             

        Bu Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

 MERKEZİ  FİNANS VE İHALE BİRİMİ

 Sivil Toplum Diyaloğu- II

Balıkçılık ve Tarım (CSD-II/FA) 

 Hibe Başvuru Rehberi 

 

 Bütçe kalemi: 22.02.01

 Referans: CFCU/TR0703.01-02/FA

 Başvurular için son teslim tarihi: 22 Mart 2010

o          İçindekiler

o          1. SİVİL TOPLUM DİYALOĞU- II: BALIKÇILIK VE TARIM 4

o          1.1. ARKA PLAN 4

o          1.2. PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR 5

o          1.3 SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK 6

o          2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 7

o          2.1. UYGUNLUK KRİTERLERİ 7

o          2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler başvurabilir? 7

o          2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu 8

o          2.1.3 Uygun projeler: Hibe başvurusunda bulunulabilecek projeler 9

o          2.1.4 Maliyetlerin uygunluğu: Hibe kapsamında dikkate alınabilecek maliyetler 13

o          2.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 16

o          2.2.1 Başvuru Formu 16

o          2.2.2 Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? 16

o          2.2.3 Başvuruların Teslimi için Son Tarih 17

o          2.2.4 Başvuru ile İlgili Daha Fazla Bilgi 17

o          2. 3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ 18

o          2.4. ŞARTLI OLARAK KABUL EDİLMİŞ TEKLİFLER İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI 22

o          2.5. SÖZLEŞME MAKAMI KARARININ BİLDİRİLMESİ 24

o          2.5.1 Kararın İçeriği 24

o          2.5.2 Öngörülen Takvim 24

o           

          SÖZLEŞME MAKAMI’NIN HİBE VERME KARARINI TAKİBEN PROJE UYGULAMAYA YÖNELİK KOŞULLAR………25

o          3. EKLER 26

o          Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi 26

o          1.3 SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK

o           

o          Bu teklif çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 2.200.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

o           

o          Hibe Miktarları:

o          Bu program kapsamında verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

o           

o          En düşük miktar:  50.000 AVRO

o          En yüksek miktar: 175.000 AVRO

o           

o          Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz.

o          Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %90’nından fazla olamaz (aynı zamanda bkz. bölüm 2.1.4). Kalan tutar, başvuru sahibinin ya da ortaklarının kendi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi ya da Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki başka bir kaynaktan sağlanmalıdır

 

o          2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler başvurabilir?

 

o          (1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları  sağlaması gerekmektedir:

o           

o          Tüzel kişiliğe sahip olmak ve

o          Kâr amacı gütmemek ve

o          Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler (örn. üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, bölgesel belediye birlikleri* vb.), tüketici kuruluşları, üniversiteler*, belediyeler*, il özel idareleri*, olmak ve

o          * - Üniversiteler öncelikli alanlardan SADECE 1.1, 2.1 ve 3.1 altında başvuruda bulunabilirler.

o          - Belediyeler ve bölgesel belediye birlikleri öncelikli alanlardan SADECE 1.3, 1.4 ve 3.3 altında başvuruda bulunabilirler.

o          - İl özel idareleri öncelikli alanlardan SADECE 1.3, 1.4 ve 3.3 altında başvuruda bulunabilirler.

o           

o          Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne tabi olmak ve

o          Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

o          “Kar amacı gütmeyen şirketlerin” bu teklif çağrısı altında uygun başvuru sahibi olmadıklarını dikkate alınız. Kooperatiflerin kesinlikle kar amacı gütmediklerini göstermeleri gerekmektedir.  Kar amacı gütmeyen kooperatifler başvurularıyla birlikte, içinde karın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini sunarak faaliyetlerinde kesinlikle kar amacı olmadığını göstermek şartıyla bu programa başvurabilir. Ya da başvuru yapacak kuruluş son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, karının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu göstermelidir. Bunun yanında Yönetim Kurulu karın sonraki 5 yıl içinde hissedarlara dağıtılmayacağını beyan etmelidir.

o           

o          AB Üye Ülkeleri listesine http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.

o           

o            Bu uyrukluk, kuruluşun ülke yasalarına göre kurulduğunu gösteren tüzüğü esasında belirlenir. Bu bağlamda, kuruluş tüzüğü bir başka ülkede kayıtlı herhangi bir tüzel kişilik, bölgede kayıtlı ya da “Mutabakat Zaptı” imzalamış olsa dahi, başvuru için uygun bir yerel kuruluş olarak değerlendirilmeyecektir.

o          2.1.2  Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

o          Başvuru sahiplerinin AB Üye Ülkelerinden en az bir uygun ortağı bulunmalıdır. Aday ülkelerden (Türkiye dahil) ortaklar uygun ortaklardır ancak başvuru sahiplerinin uygunluk kriterlerini sağlamamaktadır.

o          AB ÜYE ÜLKELERİNDEN EN AZ BİR UYGUN ORTAĞI BULUNMAYAN BAŞVURULAR DOĞRUDAN REDDEDİLECEK VE DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR!

o          Ortak kuruluşları aramak için bu rehberin Ek I kısmına bakınız.

o          2.1.3 Uygun projeler: Hibe başvurusunda bulunulabilecek projeler

o          Tanım:  

o          Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur.   

o          Süre 

o          Bir projenin planlanan süresi 9 aydan az, 18 aydan fazla olamaz.  

o          Sektörler veya Konular 

o          Proje başvuruları tarım, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık alanlarında aşağıda belirtilen üç öncelik alanından bir veya daha fazlasını kapsayacak şekilde sunulmalıdır:

o            

o          Sektör 1: Tarım 

o          Öncelik Alanları:

o          Aşağıdaki konulardan bir veya birkaçı vurgulanarak AB ülkelerindeki politika ve uygulamaların yerine getirilmesi:

o          1.1 Sürdürülebilir üretim yöntemleri ve verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması,

o          1.2 Üretici kuruluşları için pazarlama kanalları,

o          1.3 Pazarlama standartlarının uygulanması,

o          1.4 Kırsal kalkınma girişimleri,

o          1.5 Çiftlik ve arazi yönetimi,

o          1.6 Politika oluşturmaya katılım

o          Sektör 2: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  

o          Öncelik Alanları:

o          2.1 AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

o          2.2 Besin zincirinde izlenebilirlik ve öz değerlendirme sistemi için prosedür ve sistemlerin oluşturulması.

o           

o          Sektör 3: Balıkçılık 

o          Öncelik Alanları:

o          3.1 AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

o          3.2 Üretici kuruluşların görevi ve rolü, 

o          3.3 Pazarlama standartlarının uygulanması.

 

Başvuru Formu

http://www.abgs.gov.tr/files/CSD/Tarım-Balıkçılık%20Tekli%20Çarğısı/annex_a_grant_application_form.doc

 

SAYIN KEMAHLILAR,

EL ELE VEREREK İLÇEMİZİN KALKINDIRILMASINDA, BU HİBE PROGRAMLARINDAN FAYDALANMAYI MUTLAKA BAŞARMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.

BİR AN ÖNCE HER KÖYÜMÜZÜN GEREKLİ ÖRGÜTLENMEYİ  KURUP BAŞVURMASINI DİLİYORUZ.

 

KEMAHLILAR DERNEĞİ

AB İLİŞKİLERİ KOMİSYON BAŞKANI

KEMAL TANER

 

Bu haber toplam 938 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA