• İstanbul24 °C
  • Erzincan27 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ERZINCAN KÜLTÜR VE EGITIM VAKFI
15 Ağustos 2006 Salı 00:00

ERZINCAN KÜLTÜR VE EGITIM VAKFI

ERZINCAN KÜLTÜR VE EGITIM VAKFI RESMI SENEDIVAKFIN ADI:Vakfin adi Erzincan Kültür ve Egitim Vakfidir. Bu vakif isbu senette “Vakif” olarak anilacaktir. Kisa adi (EKEV)’dir. VAKFIN MERKEZI

ERZINCAN KÜLTÜR VE EGITIM VAKFI RESMI SENEDI

VAKFIN ADI:

Vakfin adi Erzincan Kültür ve Egitim Vakfidir. Bu vakif isbu senette “Vakif” olarak anilacaktir. Kisa adi (EKEV)’dir.

 

VAKFIN MERKEZI ve SUBELERI:

Vakfin merkezi Istiklal Cad. No: 509 Tünel / Istanbul’dadir. Ülke içinde ve disinda subeler açabilir, irtibat bürolari kurabilir, temsilcilikler açabilir. Görev alanlari ve yetkilerinin belirlenmesi Vakif Mütevelli Heyetinin yetkisindedir.

 

VAKFIN AMACI:

Erzincan ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkinmasini saglamak, fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak egitilmelerine meslek sahibi olmalarina öncülük etmek. Erzincanlilarin aralarinda yardimlasmayi ve dayanismayi artirmak, tarihten gelen kültür degerlerini korumak, özellikle egitim çagindaki gençlerin milli ve manevi degerlere bagli, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, dünyadaki gelismeleri takip edebilecek bilgilere sahip birer sahsiyet olmalarini saglamak suretiyle Erzincan ve Erzincanlilari birlik ve huzur içinde kalkinma ve gelismesine katkida bulunmaktadir.

Bunun için;

a- Sosyal kültürel ve saglik yönünden gelismis genç yetistirmeye yardimci olmak, okul öncesi, ilk orta ve yüksek ögrenim tesisleri, kurumlari, enstitüleri kurmak, özel yurt ve kurslar açmak, yurt içi ve yurt disi egitim burslari vermek, yüksek ögrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetistirmek.

b- Yetenekli fakat ihtiyaç sahibi ögrencilere burs vermek.

c- Erzincan’da öncelikle tarihi önem tasiyan mesleklerin, küçük sanayii ve el sanatlarinin kurulmasini, gelismesini saglamak.

d- Hayvancilik, tarim ve su ürünleri faaliyetlerinin gelistirilmesine ve veriminin artirilmasina destek olmak.

e- Kanuni izinler dahilinde Erzincan’da manevi ve ecdad yadigari, eserlerin ve ibadethanelerin tamir, idame, tenvir masraflarini karsilamak yenilerini tesis etmek.

f- Deprem kusagi üzerinde yer alan ilimizle ilgili, gerekli çalismalari yapmak, tabii afetler sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayiplari telafi edici ve önleyici tedbirleri almak.

g- Yukarida bahsi geçen konulari özelliklerini tasiyan ve bu yönde faaliyet gösteren kurum ve kuruluslarla isbirligi yapmak.

 

VAKFIN MALVARLIGI :

Vakfin kurulus anindaki malvarligi, isbu vakifnamenin sonunda isim ve adresleri yazili kurucu üyeleri bir araya getirmek suretiyle tahsis etmis olduklari 225.090.935 TL’dir.

 

VAKFIN FAALIYETLERI :

Vakif 2. maddesindeki amacini gerçeklestirmek için her türlü kanuni faaliyette bulunmakla birlikte bu gaye dogrultusunda olmak kaydiyla yasal izinler dahilinde asagidaki çalismalari da yapar.

a- Subeler açabilir, tesis ve isletmeler kurabilir, isletebilir.

b- Her türlü sözlesme ve hukuki tasarruflar yapar.

c- Borç alip verebilir.

d- Tasinmaz mal alir, satar, kiralar, bunlarin üzerinde insaati yapar.

e- Bagis ve yardim yapar.

f- Her türlü kiymetli evrak alabilir, haklari iktisap edebilir, satabilir, rehin edebilir.

g- Gayeye uygun özel toplantilar, yarismalar, senlikler ve sölenler tertipleyebilir, ödül verebilir.

h- Konusunda ihtisas sahibi olan kisilerden ve çevrelerden yararlanir.

i- Üniversite, fakülte, okul, dershane, kurs gibi egitim merkezleri, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri, huzurevleri, hastane saglik merkezleri açar.

j- Kanuni sartlar yerine getirilerek her türlü basili, sesli, görüntülü yayinlari yapmak ve yaptirmak, matbaa, video, sinema, televizyon merkezleri kurmak.

k- Erzincan ilinin tüm ilçe ve köyleri ile birlikte kültür, sanat, ticarete ve sanayi yönünden gelismesini saglamak amaci ile her türlü etüdleri yapmak, bunlarin gerçeklesmesi için çalismalari sürdürmek, resmi ve özel kuruluslarla isbirligi yapmak Türk Medeni Kanunu’nun Hükümlerine göre Vakif hakkindaki tüzügün 36. maddesindeki sinirlamalar nazara alinarak sirketler kurmak, fabrikalar açmak, ortakliklara istirak etmek, iktisadi, ticari, sanayi kuruluslara ortak olmak, kendine ait kuruluslara ortak olmak vakfin faaliyetleri arasindadir.

 

VAKFIN ORGANLARI :

A. GENEL KURUL

B. MÜTEVELLI HEYETI

C. DENETLEME KURULU

 

A. GENEL KURUL :

Genel kurul asagida belirtilen üyelerden olusur.

a. Kurucu Üyeler: Vakfin kurulusunda ayni veya nakdi bagista bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen gerçek ve tüzel kisilerden tesekkül eder.

b. Normal Üyeler: Vakfin kurulusundan sonra mütevelli heyetin belirleyecegi sartlara uyarak önemli miktarda bagista bulunan veya olaganüstü hizmeti geçen gerçek ve tüzel kisilerden olusur.

c. Tabii Üyeler: Mütevelli heyetçe belirlenen usuller dairesinde seçilen Erzincan ve yöresine hizmeti geçen devlet adamlari, üst düzey kamu yöneticileri ile diger gerçek ve tüzel kisiler Vakfin tabii üyesidir

d. Seref Üyeleri: Mütevelli heyetçe seçilen ülkemize,vakfimiza, Erzincan ve yöresine üstün hizmeti geçen kisiler vakfin seref üyeleridir.

 

Fikri planda vakfa hizmet eden ve kamu görevinde bulunan üst düzey yöneticiler Vakfa aidat ödemezler.Ayni sekilde tabii üyeler ve seref üyeleri de aidat ödemeyecekleri gibi bunlarin oy kullanma sifatlari bulunmamaktadir.

 

Bu maddelerin (a)ve(b) bentlerinde belirlenen genel kurul üyeleri üye olduklari tarihten itibaren üç ay içinde vefatlari halinde kendi yerlerine genel kurul üyeligi yapacak üç kisinin adini kapali zarfla Vakfa bildirirler.Bu üç ad, veren kisi tarafindan her zaman degistirilebilir.Kurucu üyenin ayrilisi veya üyelik durumunun kaldirilmasi yani vakfin amaçlari disinda hareket etmeyenler için uygulanir.Üç kisi arasindan mütevelli heyetçe seçilecek bir kisi genel kurul kurucular heyeti üyesidir.

 

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKILERI :

1- Vakfin en yetkili organi olarak vakif gayesinin gerçeklestirilmesine çalismak, idaresini yönlendirmek, mütevelli heyetin sundugu vakfa ve vakfa bagli diger kurum ve kuruluslarin bütçelerini onaylamak.

2- Mütevelli heyeti seçmek ve görevden almak.

3- Vakif yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak.

4- Mütevelli heyetçe teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri onaylamak.

5- Mütevelli heyetin faaliyet raporlarini ve hesap durumlarini görüsüp karara baglamak.

6- Vakif denetleme kurulunu seçmek, kismen veya tamamen görevden almak, murakabe raporlarini görüsüp karara baglamak.

7- Lüzumu halinde vakif senedinde degisiklik yapmak, vakfin feshine veya tasfiyesine karar vermek.

 

GENEL KURULUN ISLEYISI :

1- Genel kurul yilda en az bir kere toplanir.

2- Genel kurul üye tam sayisinin salt çogunlugu ile toplanir. Toplantida nisap temin edilmedigi takdirde toplanti bir sonraki tarihe ertelenir. Belirlenen tarihler üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Ikinci toplantida nisap temin edilemezse, toplanti nisap aranmaksizin katilan üyelerce yapilir.

3- Genel kurulda o toplantiya mahsus olmak üzere vakif genel kurulunun seçecegi bir divan baskani, bir divan vekili ve iki katip üye genel kurulu yönetir.

 

B. MÜTEVELLI HEYETI :

1- Genel kurulca ekseriyeti kurucu üyelerden olmak üzere seçilecek en az (7) kisiden tesekkül eder. Bu sayi genel kurul karari ile artirilabilir. Ayrica asil üye sayisi kadar ayni usulle yedek üye seçilir. Görev süresi asgari iki yildir. Bu süre gerektiginde genel kurul karari ile artirilabilir. Hesaplari genel kurulca ibra edilmeyen mütevelli heyet üyelerinin görevlerine son verilir. Mütevelli heyet ihtiyaç duymasi halinde kendi içerisindeki üyeleri arasindan (5) kisilik bir icra kurulu olusturabilir.

2- Mütevelli heyet, ilk toplantisinda üyelerden birini 2/3 çogunlukla mütevelli heyet baskanligina seçer. Ilk turda bunun mümkün olmamasi halinde üçüncü turda salt çogunlukla seçilir. Mütevelli heyet baskani ayni zamanda vakif hükmü sahsiyetinin de baskani ve kanuni temsilcisidir. Ayrica baskanin teklifi ile iki baskan vekili bir muhasip üye seçilir

3- Mütevelli heyet üyelerinden mazeretsiz olarak arka arkaya (3) defa toplantiya üye 2/3 çogunlukla mütevelli heyetçe mustafi sayilir. Normal vakif üyeligi devam eder. Mütevelli heyetteki bosluk ayrilan üyeligin niteligine göre yedek üyeler arasindan doldurulur.

 

MÜTEVELLI HEYETIN GÖREVLERI :

1- Vakfin gayesini gerçeklestirmek için gereken bilumum çalismalari yapmak ve vakfi yönetmek.

2- Üyelerin aidatlarini tespit etmek, vakfa gelir saglayici teklifte bulunmak

3- Vakif gayesinin tahakkukuna mani faaliyette bulunduklari tespit edilenlerin üyeligine son verebilmek üzere genel kurula sunmak.

4- Gerekli gördügü alanlarda yönetmelikler yapmak.

5- Gerek görüldügü hallerde mevzuata uygun olmak üzere yurt içinde ve yurt disinda subeler açmak, temsilcilikler tayin etmek, bunlarin çalisma sekillerini bir yönetmelikle tespit etmek.

6- Yüksek istiare kurulu ve ihtisas kurallari olusturmak, bunlarin çalisma faaliyetlerini hazirlamak, programlarini denetleme ve degerlendirmek.

7- Vakif için lüzumlu elemanlari almak, bunlarin yetki ve sorumluluklarini, ücretlerini tayin etmek, diger hususlari görüsüp karara baglamak

8- Vakif bütçesini her yil (1) ile (31) Aralik tarihleri arasinda hazirlamak, uygulamak, vakfin çalismasi ve gelismesi için her türlü tasarrufu ve gerekli harcamalari yapmak.

9- Yilda en az bir kere olmak üzere genel kurulu toplantiya çagirmak.

10- Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakiflar hakkindaki Tüzügün 36. maddesindeki kayitlar nazara alinarak, vakfin gayrimenkul ve menkul mallarini amaçlarina uygun olarak tahsis etmek, gerektiginde bunlari satmak, istikraz yolu ile ipotek veya rehin etmek.

11- Vakfin gayesine uygun olarak, gelir saglamak amaci ile kuracagi bütün kurum, kurulus ve tesisleri yönetmek, bunlarla ilgili yönetmelikler hazirlamak, gerektiginde genel kurula sunmak, genel kurulca kabul edilen bu yönetmelikler dogrultusunda bunlarin yönetim sekillerini olusturmak, yöneticilerini tayin etmek, bunlarin varsa diger gelir tekliflerini, sarf seklini ve bütçelerini kabul etmek veyahut degistirerek kabul etmek (onaylamak) gerek gördügünde görevlerine son vermek.

 

VAKFIN GELIRLERININ SARFI :

Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakiflar hakkindaki tüzügün 37. maddesinde sinirlanan yönetim, idare masraflari ve vakfin gelirini artiracak yatirimlara ayrilacak miktarlar disinda kalan vakif gelirlerinin en az % 80’ini vakfin amaçlarina tahsis veya sarf edilir.

 

C. DENETLEME KURULU :

Genel kurul kendi üyeleri arasindan veya disaridan seçecegi (3) üyeden tesekkül eder. Denetleme kurulu mütevelli heyetini mali ve idari yönden denetleyerek, istisare nitelikteki raporunu her yil en geç aralik ayinin (1)’ine kadar bir suretini mütevelli heyet baskanligina verir. Genel kurulda faaliyet raporlarinin okunmasindan sonra, denetleme kurulu raporlari da okunur. Genel kurul bilgilendirilmis olur.

 

VAKFIN GELIRLERI :

Vakfin gelir kaynaklari sunlardir :

a- Vakif kurucularindan kurulusta ortaya konulan vakfa tahsis edilen ayni ve nakdi teberrular.

b- Vakfa yapilacak her türlü bagis ve yardimlar.

c- Üye aidatlari.

ç- Vakfa ait menkul, gayri menkullerin gelirleri ile, vakifla ilgili diger tesis, isletme ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.

d- Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakiflar hakkindaki tüzügün 36. maddesindeki kayitlar yerine getirilmek kaydi ile menkul ve gayri menkullerin alimi, satimi ile kiralardan elde edilen gelirler.

e- Mevzuata uygun her çesit diger gelirler.

 

VAKFIN FESHI ve TASFIYESI :

a- Vakfin feshi ve tasfiyesi genel kurulun 4 / 5 çogunlukla verecegi kararla olur.

b- Vakfin gayesinin gerçeklesmesi imkansiz hale gelirse vakif kendiliginden dagilmis sayilir.

c- Vakfin gayesi kanuna, ahlaka ve adaba aykiri hale gelir ve Türk Medeni Kanununun 74. maddesinin 2. fikrasi hükmüne girdigi takdirde Vakiflar Genel Müdürlügü vakfin dagilmasi için yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eder.

d- Vakfin feshi ve tasfiyesi halinde Vakfin her türlü mal varligi ve haklari ayni gayeler için kurulmus baska bir vakfa veya uygun görülen bir hayir kurumuna devredilebilir. Kanuni sona erme hallerinde ise yine Vakfin mal varligi veya haklari ayni gaye ile kurulmus baska bir vakfa veya hayir kurumuna mütevelli heyetin teklifi ve genel kurulun karari ile devredilebilir.

 

GEÇICI MADDELER :

 

Madde 1:

Vakfin geçici mütevelli heyeti asagida isimleri bulunan kisilerden seçilmistir.

1- Ali COSKUN

2- Sabri AKIN

3- Av. Kadir KARTAL

4- Zikri AKIN

5- Yilmaz ÇETIN

6- Serif BEKAR

7- Necati GÜLTEPE

Bu geçici mütevelli heyeti vakfin tesekkülü ve tescil formalitelerini takiben esas mütevelli heyet tesekkül edinceye kadar meskur heyete taninan yetkilerle faaliyetlerde bulunur.

Vakfin tesekkülü ve vakif senedinin tescilinin yapildigi yili takip eden takvim yili içinde genel kurulu toplantiya çagirir. Genel kurul, bu vakif senedindeki esaslara göre vakfin organlarini seçer.

 

Madde 2:

Vakfin ilk geçici murakabe heyeti asagida isimleri yazili bulunan kisilerden seçilmistir.

1- Sadik AGCA

2- Dr. Özer ODABASI

3- K. Mutlu GÜRSES

Bu geçici murakabe heyeti vakfin tesekkül ve tescil formalitelerini takiben esas murakabe heyeti tesekkül edinceye kadar meskur heyete taninan yetkilerle faaliyette bulunur.

 

VAKFIN KURULUS KARARI

 

TC BEYOGLU 1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

 

Esas : 1993 / 133

Karar : 1993 / 371

 

Hakim : Feyzi Özsoysal 170 33

Yazi Isl. Md. : Kamil Es

 

Davaci : Erzincan Kültür ve Egitim Vakfi (EKEV)

Vekili : Av. Kadir Kartal

Koca Mansur Sokak Yuvam Apt. No:65 K. Sisli - Istanbul

Dava : Vakif tescili

Dava T : 14.4.1993

Karar T : 16.6.1993

 

Davaci Erzincan Kültür ve Egitim Vakfi vekili Av. Kadir Kartal tarafindan açilan tescil davasinin Beyoglu I. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapilan açik durusmasi sonunda :

 

TALEP : Davaci vekili Av. Kadir Kartal tarafindan verilen 14.4.1993 tarihli dilekçesinde Beyoglu 25. Noterligi tarafindan Erzincan Kültür ve Egitim Vakfi (EKEV)’ in vakif senedinin 12.4.1993 tarih ve 10055 yevmiye nolu ile düzenleme seklinde vakif senedi tanzim ettiklerini bilahare 11.6.1993 tarih ve 16218 yevmiye nolu ile düzenleme ile Vakif Tadil senedi tanzim edildigini bildirerek isbu vakif senedinin tesciline karar verilmesini talep etmistir.

 

DELILLER : 1- Dava dilekçesi ve vakif senedi ve tadil senedi Vakiflar Genel Müdürlügüne teblig edilerek gerekli cevap alinmistir.

2- Vakiflar Genel Müdürlügünün 28.5.1993 tarih ve B.02.1.VGM.0.61.00.00.410 (34) 221 / 958 sayili yazilari ile vakif senedi incelenmis ancak üç madde halinde belirlenen ve vakif senedinin geçici 2. Maddesinin vakif senedinin çikarilmasi ve 7/A maddesinin yeniden düzenlenmesi. T. Medeni Kanununun 81/A ilgili tüzügün 30 31. Maddelerindeki sartlarin mevcut olmasi gerektigi cihetle vakif senedinin 12. Maddesinin, keza bankaya bloke edilen para miktarinin 255.090.935. TL. olarak ve vakif adina yatirilmasi hususunun düzeltilmesi kosulu ile vakfin tescilinde bir sakinca olmadigi bildirilmis ve mezkur eksiklikler düzeltilmis ve dosya münderecati muvacehesinde gerekli olan kosullar yerine getirilmis olup vakfin tescilinde mahkememizce bir sakinca görülmemistir.

 

HÜKÜM : Yukarida izah olunan gerektirici sebepler muvacehesini es seklindeki vakif senedi tadil metinlerine göre 903 sayili yasa ile ilgili tüzük hükümlerine göre ERZINCAN KÜLTÜR VE EGITIM VAKFI’ nin kurulusu ile ilgili Beyoglu 25. Noterliginin 12.4.1993 tarih ve 10055 yevmiye nolu düzenleme seklinde vakif senedi ile kurulusuna tesebbüs edilen ayni noterlikten onayli 04.5.1993 tarih 12422 sayili tadil senedi ile tadil edilen Erzincan Kültür ve Egitim Vakfi ünvanli vakif senedinin geçici 2. Maddesinin tamamen çikartildigi 7/a maddesinin buna göre yeniden düzenleyen ve vakfin sona ermesi için Türk Medeni Kanununun 81/A ve ilgili tüzügün 30 ve 31. Maddelerindeki sartlarin mevcudiyeti bakimindan vakif senedinin vakif senedinin 12. Maddesini düzelten ve vakfa tahsis olunan 255.090.935. TL‘ nin vakif adina yatirilmasini gerekli kilan düzenleme seklindeki 11.6.1993 tarih ve 16218 yevmiye nolu düzenleme seklindeki vakif senedinin tesciline, yeniden harç alinmasina yer olmadigina, masraflarin davacilar üzerinde birakilmasina temyizi kabil olmak üzere 16.6.1993 tarihinde karar verildi.

 

16.6.1993

 

RESMI GAZETE

 

Vakfin Adi : Erzincan Kültür ve Egitim V.

Vakfin Ikametgahi : Istanbul

Vakfedenler : Ali Coskun, Sabri Akin, Yilmaz Çetin, Kadir Kartal, Zikri Akin, Necati Gültepe, Serif Bekar, Haci Ali Akin, Yalçin Kucuroglu, Sadik Agca, Özer Odabasi, Kenan Mutlu Gürses, Atilla Orhan, Galip Karatas, Hüseyin Basaran, Süleyman Payalan, Burhan Basaran, Mehmet Cemal Boztepe, Sükrü Ünal, Ahmet Bayat, Osman Küçükkaya, Salim Mutlutürk, recep Yenigün, Idris Karadogan, Cevdet Karasan, Eyüp Kartal, Nurullah Gültekin, Hasan Basri Aktan, Coskun Yildirim, M. Sadullah Coskun, Kadir Ramazan, Müfit Cengiz, Mehmet Ali Keskinkiliç, Nurettin Uncu, Kerim Özcanli, Yusuf Hakan Aras, Ramiz Öztürk, Sevket Dumlu, Salih Erkan, Oktay Inan, Ilyas Manav, Zihni Aktas, Yalçin Akkurt, Behiç Sadi Abbasoglu, Ibrahim Sezgin, Gülbey Sezgin, Ali Koçyigit, Behlül Sermet Hobikoglu, Imran Isildar, Kadem Emiroglu, Sükrü Çigdem, Serif Ulutürk.

 

Tescil Kararini Veren Mahkemenin Adi Karar Tarihi ve Nosu : Beyoglu I. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/6/1993 gün, E: 1993/133, K: 1993/371 sayili karari.

 

Vakfin Amaci : Erzincan Ilinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkinmasini saglamak, fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak egitilmelerine meslek sahibi olmalarina öncülük etmek, Erzincan’lilarin aralarinda yardimlasmayi ve dayanismayi artirmak, tarihten gelen kültür degerlerini korumak, özellikle egitim çagindaki gençlerin milli ve manevi degerlere bagli, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, dünyadaki gelismeleri takip edebilecek bilgilere sahip birer sahsiyet olmalarini saglamak suretiyle Erzincan ve Erzincanlilari birlik ve huzur içinde kalkinma ve gelismesine katkida bulunmaktir.

 

Vakfin Malvarligi : 225.090.935,-TL. nakit.

 

Vakfin Organlari : a) Genel Kurul, b) Mütevelli Heyeti, c) Denetleme Kurulu

 

Türk Medeni Kanununa göre kurulan, vakiflar hakkindaki tüzügün 13. maddesi geregince ilan olunur.

 

Kaynak:

www.ekev.org

Bu haber toplam 2963 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA