• İstanbul25 °C
  • Erzincan25 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ ( A-B )
29 Haziran 2007 Cuma 00:00

ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ ( A-B )

 ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ Ahciğin Elinde Bir Deste Kaşık Ahciğin elinde bir deste kaşıkBoyuna vurgunum kendine aşık Aman bir ahcikYaman bir ahcik Ahcik çıkmış

 

ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ

 

Ahciğin Elinde Bir Deste Kaşık

 

Ahciğin elinde bir deste kaşık

Boyuna vurgunum kendine aşık

 

Aman bir ahcik

Yaman bir ahcik

 

Ahcik çıkmış kilisenin başına

Güneş vurmuş kemerinin kaşına

 

Aman bir ahcik

Yaman bir ahcik

 

Ahciği sorarsan Urumellidir

Boyu uzun kendi ince bellidir

 

Aman bir ahcik

Yaman bir ahcik

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir. Ahcik, ermeni kızı

anlamına gelmektedir.

 

 

Ak Çalının Dibinde

 

Ak çalının dibinde

Gavağa bak gavağa

Sevdiğim gelin olmuş (le le)

Duvağa bak duvağa

 

Ak çalının dibinde

Cevize bak cevize

Sevdiğim gelin olmuş (le le)

Çeyize bak çeyize

 

Ak çalının dibinde

Daşlara bak daşlara

Sevdiğim gelin olmuş (le le)

Gaşlara bak gaşlara

 

 

Haydar Ağababa

Erzincan

 

20.03.1967 tarihinde Yücel Paşmakçı tarafından

derlenmiştir.

 

 

Ala Geyik Ne Boynunu Sallarsın

 

Ala geyik ne boynunu sallarsın

Perde çekmiş yar yolunu gözlersin

Bana derler ne karalı gülmezsin

Mevlam güldürmedi ben nasıl gülem

 

Dokunmayın bir yaralı yanım var

Söyletmeyin efkarım var gamım var

Bana derler şu gurbette neyin var

Bilmezler ki kömür gözlü yavrum var

 

Haberine ben de yine ağladım

Ayrılığın çevresini bağladım

Dua edin şu ayrılık savuşa

Bacı kardaş birbirine kavuşa

 

 

Mustafa Kul

Erzincan

 

 

Altın Tasta Bulgurum

 

Altın tasta bulgurum

Yar yaralı gelin

Kız saçına vurgunum

Başı paralı gelin

Eğil eğil öpeyim

Yar yaralı gelin

Yoldan geldim yorgunum

Başı paralı gelin

 

Ey su yolu su yolu

Yar yaralı gelin

Boş gittin geldin dolu

Başı paralı gelin

Terzi elin kırılsın

Yar yaralı gelin

İncidi yarin kolu

Başı paralı gelin

 

Çubuğun ucuyunan

Yar yaralı gelin

Kavruldum acıyınan

Başı paralı gelin

İnsan bir haber salar

Yar yaralı gelin

Dilinin ucuyunan

Başı paralı gelin

 

 

Ali Yılmaz

Erzincan

 

Tekin Büyükkaya tarafından derlenmiştir.

 

 

Aşağıdan Gelen Geline Bak

 

Aşağıdan gelen geline bak

Saçı kılapdun teline benzer

Ben o yari nerde görsem tanırım

Çiçekli bağçenin gülüne benzer

 

Çeşmenin başında söylenen sözler

Yaktı gitti beni o ela gözler

İleride gelinler geride kızlar

Hiçbirisi nazlı yare benzemez

 

 

İstanbul Belediyesi Kons.

Erzincan

 

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey

başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey,

Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat

Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından

derlenmiştir. Üzümlü (Cimin)'e aittir.

 

 

Aşıklar Meclisi

 

Benden sorulursa aşık olanlar

Manen pir elinden dolan aşıktır

Meclis olup değerini bulanlar

Kendi cenazesin kılan aşıktır

 

Kişisel olanı kainat tanır

Darb-i aşk olanlar cihan dolanır

Gahi berrak akar gahi bulanır

Olgun mertebede kalan aşıktır

 

Ben aşık değilim yoksul ozanım

İçimde dert kaynar bünyem kazanım

Bazı yalçın dağım bazı sazanım

Davut Sulari'den kalan aşıktır

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

Aşkın Şarabını İçerler Dilber

 

Aşkın şarabını içerler dilber

Ferhat misali döner perişan olur

Hüsnün görüp candan geçenler dilber

Mecnun gibi gezer sergerdan olur

 

Saki sensiz meyler cenneti huri

Cevr ü cefa ile geçmez süruru

Dünya ukbada sensiz huzuru

Şükür diye erenler şaduman olur

 

 

İstanbul Belediyesi Kons.

Erzincan

 

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey

başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey,

Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat

Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından

derlenmiştir.

 

Bahçenin Kapısın Açtım

 

Bahçenin kapısın açtım

Kırmızı güle dolaştım

Öptüm sevdim helallaştım

Bir gül aldım yanağından

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

Bir gül aldım yanağından

Eme idim dudağından

Dilim ile kan alaydım

Ak gerdanın kenarından

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

Uçtum kayalardan uçtum

Yeni sevdalara düştüm

Yar ile tenhada buluştum

Bir gül aldım yanağından

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

Ördek çalkanır göllerde

İsmim söylenir dillerde

Kalmışım gurbet ellerde

Halimden bilenim yoktur

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

Ezme ile ezme ile

Yar bulunmaz gezme ile

Altın kürek kazma ile

Eşin kızlar mezarımı

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

Baktım kaşına gözüne

Can mı dayanır nazına

Siyah zülfün mah yüzüne

Salınıp dökenim gitmiş

 

Aman şimdi yaman yaman şimdi

Dağlar başı duman şimdi

Kavuşması hoştur amma

Ayrılması yaman şimdi

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir.

 

 

Bahçeye İndim Ki Bakraç Kolunda

 

Bahçeye indim ki bakraç kolunda

Yari güzel olan işler yolunda

(Yari çirkin olan eller koynunda)

Bahçeye indim ki saat elinde

Saatin kösteği ince belinde

 

Bahçeye indim ki yarim tek ayak

Elmanın dalına vermiş bir dayak

Dediler gurbetten bugün yar gelmiş

Seğirttim peşine hemen yalnayak

 

Bahçede ekili pezik değil mi

Yari saran kollar nazik değil mi

Sen gittin üstüme yeni yar sevdin

Ben kaldım yalınız yazık değil mi

 

Yar sensiz bahçeyi bağı neyleyim

Elmasız ayvasız narı neyleyim

Dün gelmiş yanıma bugünden gider

Ben böyle vefasız yari neyleyim

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir.

 

 

Bahçeye Kuzu Girdi

 

Bahçeye kuzu girdi (aman aman)

(haydi) Dişime sızı girdi (aman)

Anasını ararken (aman aman)

(haydi) Koluma kızı girdi (aman)

 

Öyle olsun da küçük hanım böyle olsun (aman)

Bugünlük de bu akşamlık böyle olsun (aman)

 

Bahçeye ektim biber (aman aman)

(haydi) Geliyor nazlı dilber (aman)

Kurban olduğum Mevla'm (aman aman)

(haydi) Şu güzeli bana ver (aman)

 

Öyle olsun da küçük hanım böyle olsun (aman)

Bugünlük de bu akşamlık böyle olsun (aman)

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Baktım Şu Cihanın

 

Baktım şu cihanın temaşesine

Cümle kullar alo alo Ali diyorlar

Yedi derya doldu kalp şişesine

Hep lisanlar alo alo Ali diyorlar

(Bu Almanlar alo alo Ali diyorlar)

 

Herhangi millet olsa da o anda

Telli telsiz telefonlar kuranda

Haber alıp sual cevap verende

Cümle diller alo alo Ali diyorlar

(Hep lisanlar alo alo Ali diyorlar)

 

Ali dindir Ali Ali imandır canda

Ali görünüyor her bir meydanda

Ali'nin heybeti yalnız aslanda

Cümle kullar alo alo Ali diyorlar

(Bütün kullar alo alo Ali diyorlar)

 

Hakk'ı bilmek ne kusurdur ne de suç

Hayat bir çeşmedir gözü bul da iç

Davut Sulari'nin mızrabı kılıç

Teller diller alo alo Ali diyorlar

(Teller diller alo alo Ali diyorlar)

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar

 

Başı pare pare dumanlı dağlar

Duman eğlenir mi kar olmayınca

Bana derler bana sen gönül eğle

Gönül eğlenir mi yar olmayınca

 

Ben bu yaylalara yayla mı derim

Başı bölük bölük kar olmayınca

Ben bu güzellere güzel mi derim

Aslı Türkmen kendi bay olmayınca

 

 

Ali Yılmaz

Erzincan

 

09.12.1953 tarihinde Osman Özdenkçi tarafından

derlenmiştir. Erzincan ilinin Bağlarca Köyü'ne aittir.

 

Bebek Beni Dar Eyledi

 

Bebek beni dar eyledi

Her kapıya kul eyledi

Nenni bebek nenni balam

Nenni dedim uyuyasın

Küçücüksün büyüyesin

Layli layli layli balam

Nenni bebek (nenni) balam

Bebeğin beşiği çamdan

Bey babası gelir Şam'dan

Nenni bebek (nenni) balam

 

(İstanbul Belediyesi Kons. Derlemesi)

Bebek beni dar eyledi

Her kapuya kul eyledi

Nenni bebek nenni bebek

 

Nenni dedim uyuyasın

Küçücüksün büyüyesin

Layli layli layli balam

 

Bebeğin beşiği çamdan

Beybabası gelür Şam'dan

Nenni bebek nenni bebek

 

Nenni dedim uyuyasın

Küçücüksün büyüyesin

Layli layli layli balam

 

 

İstanbul Belediyesi Kons.

Erzincan

 

Derleme: "1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü

Ziya Bey başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi

Bey, Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat

Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından

derlenmiştir."

 

Ben Bir Güzel Sevdim

 

Ben bir güzel sevdim gönlüm içinde

Ayağı yok amma gözleri vardır

Dedim güzel nedir sendeki bu hal

Küsmesi yok amma nazları vardır

 

Al beni beni

Terketmem seni

Severdin hani

 

İlahi bu Davut Sulari tuhaf

Bir dükkan açmıştır (yar yar) kuyumcu sarraf

Gerçekler karşımda (yar yar) oturur saf saf

Santur cümbüşü yok sazları vardır

 

Al beni beni

Terketmem seni

Severdin hani

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

TRT tarafından derlenmiştir. Rept. No: 4203

 


 

Bu haber toplam 4562 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA