• İstanbul12 °C
  • Erzincan20 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ ( G )
28 Haziran 2007 Perşembe 00:00

ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ ( G )

ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ Gahmut Yaylasından Aşarken Gahmut Yaylasından Aşarken YolumGördüm Ki Yaralı Ağlar Bir CeyranAvcı Vurmuş Kanları Yere Akarİniler Sızılar Ağlar

ERZİNCAN TÜRKÜLERİ VE SÖZLERİ

 

Gahmut Yaylasından Aşarken

 

Gahmut Yaylasından Aşarken Yolum

Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran

Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar

İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

 

Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı

Kuduretten Kaşı Gözü Karalı

Avcı Vurmuş Anaları Yaralı

İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

 

Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker

Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker

Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar

İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

 

Garibim Attı İlimden

 

Garibim attı ilimden

Ayırdı gonca gülümden

Anlamaz garip halimden

Zalım şu gurbet şu gurbet

 

Ayırır yardan insanı

Bozar nikahı nişanı

Viran eder köşkü hanı

Zalım şu gurbet şu gurbet

 

Zulmüne nihayet yoktur

Sitem etme sinem yoktur

Garibim acıyan yoktur

Zalım şu gurbet şu gurbet

 

 

Kaynağı Bilinmiyor

Erzincan

 

Mustafa Özgül tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3642

 

 

 

 

Geldi Geçti Benim Ömrüm

 

Geldi geçti benim ömrüm

Ömrüm kadrini bilmedim

Bir kuş gibi uçtu ömrüm

Ömrüm kadrini bilmedim

 

Satılmazsın alim seni

Nerelerde bulim seni

Eyvah beni eyvah beni

Ömrüm kadrini bilmedim

 

 

Ali Atıcı

Erzincan

 

Yıldıray Çınar tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3621

 

 

 

 

 

Geline Bak Geline

 

Geline bak geline

Kına yakmış eline

 

Dilo lo

Haldan bilmez çi çare

Kürtce söyler çi fayda

 

Bağçelerde rezene

Meyil verme güzele

 

Dilo lo

Haldan bilmez çi çare

Kürtce söyler çi fayda

 

 

İstanbul Belediyesi Kons.

Erzincan

 

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey

başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey,

Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat

Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından

derlenmiştir.

 

 

 

 

Geri Çekil (Dost Bağından)

 

Dost bağından bir gonca gül

Alamazsın geri çekil

Aşkın meydanında ödül

Bulamazsın geri çekil

 

Oldun mu bu yolda sail

Taktirde rızaya kail

İlmi amil zat-ı kamil

Olamazsın geri çekil

 

Davut Sulari der baya

Allah emek vermez zaya

Kaptansız gemi deryaya

Salamazsın geri çekil

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

 

Gidin Deyin O Serçeye

 

Gidin deyin o serçeye

Konmasın bizim bahçeye

Konarsa bizim bahçeye

Şikat ederim hocaya

 

Aman livar livar livar

Livar livar hanım livar

 

Gidin deyin o kargaya

Konmasın bizim tarlaya

Konarsa bizim tarlaya

Şikat ederim ağaya

 

Aman livar livar livar

Livar livar hanım livar

 

Gidin deyin o leyleğe

Konmasın bizim evleğe

Konarsa bizim evleğe

Şikat ederim feleğe

 

Aman livar livar livar

Livar livar hanım livar

 

 

Hıdır Ersoy

Erzincan

 

Erzurum yöresinde de bir çeşitlemesi bulunmaktadır. Son

dörtlükteki "evlek" kelimesi TRT Repertuarında "eylek"

olarak yanlış verilmektedir. Ahmet Yamacı tarafından

derlenmiştir. Rept. No: 1583

 

 

 

 

Giren Girene (Aslan Eniğiydim)

 

Aslan eniğiydim kaplan dölüydüm

İnden çıktım ine giren girene

Meydan-ı hikmette erdim postumla

Uzaklaştım gemi süren sürene

 

Dostun dükkanını mürşitnen açtım

Hal bilmez elinden tebdilen şaştım

Ulu bir kervandım köylerden geçtim

Salahanalardan yüren yürene

 

Davut Sulari'yim kimler sordular

Kimler adabımdan fena gördüler

Kimler yanlış tasvir mana verdiler

Küfürnen telkini veren verene

 

 

Davut Sulari

Erzincan

 

 

Gız Hazneden Niye Bahçeme Girdin

 

Gız hazneden niye bahçeme girdin

Açılmış güllerim dermeye geldin

Açılmış güllerim dermeye geldin

 

Niye hanım niye canım gız niye

Al at getirin ki hanım gız bine

Hanım gız gariptir nereye ine

 

Evlerinin önü harman yol üstü

Çık salın sevdiğim serin yel esti

Herkes sevdiğini bağrına bastı

 

Niye hanım niye canım gız niye

Al at getirin ki hanım gız bine

Hanım gız gariptir nereye ine

 

 

Mehmet Kamer Günay

Erzincan

 

1960 yılında Mustafa Özgül tarafından derlenmiştir.

Erzincan, Kemaliye, Geso Köyü'ne aittir. Rept. No: 3626

 

 

 

 

Gökten Melek Astılar

 

Gökten melek astılar uy amman amman amman

Gülü taşa bastılar uy sarı kekil oğlan

Yar kızın nikahını uy amman amman amman

Bir yiğide yazdılar uy sarı kekil oğlan

 

Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman

Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan

 

Kalelere çıktadur uy amman amman amman

Etrafına baktadur uy sarı kekil oğlan

Herkes sana kız verir uy amman amman amman

Düşmanlara dalda dur uy sarı kekil oğlan

 

Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman

Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan

 

 

Hasan Türkgenç

Erzincan

 

Ahmet Yamacı tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1600

 

 

 

 

Gönlüm Efkar Dolmuş

 

Gönlüm efkar dolmuş yatmış inliyor

Bir ah u zar oldum kader yüzünden

Mahzun olmuş hasret ile dinliyor

Gör ah u zar oldum kader yüzünden

 

Hep güllerin soldu bahçemde bağım

Ne belli ölüyüm ne belli sağım

Sabır ile şükür oldu durağım

Sor ah u zar oldum kader yüzünden

 

Hissiz olan bilmez dertli halinde

Mekan tutmuş herkes kendi işinde

Bu kaderin nasıl yandım elinde

Nar ah u zar oldum kader yüzünden

 

Takdirden kaderim talihsiz gelmiş

Vurmuş bu bağrımı yaralı kılmış

Biçare gönlümün bu aşkı sönmüş

Zar ah u zar oldum kader yüzünden

 

Ey seni gidi insafsız bu kader

İçime doldurdun bin türlü keder

Bu Müslim Seyrani gariplik eder

Zar ah u zar oldum kader yüzünden

 

 

Aşık Müslim Seyrani

Erzincan

 

 

 

Gönül Gel Seninle

 

Gönül gel seninle muhabbet edelim

Araya kimseyi alma sevdiğim

Ya benim kimim var kime yalvarayım

Kaldır kalbindeki karayı gönül

 

Solmazsa dünyada güzeller solmaz

Bu dünya fanidir kimseye kalmaz

Yalan dolan ile sofuluk olmaz

Mümin olan bekler ferahı gönül

 

Derviş Ali'm öğüt verir özüne

Gönül lutfeyledi kendi sözüne

Azrail konunca göğsün düzüne

Bekleme o zaman sırayı gönül

 

 

Ali Ekber Çiçek

Erzincan

 

 

Gönül Kuşu Havalandı

 

Gönül kuşu havalandı yol etti gel gel ömrüm gel

Tabibim yok yaralarım zar etti gel gel ömrüm gel

Bir yanımdan ayrılığın kar etti gel gel ömrüm gel

Bir yanımdan sen bükersin belimi gel gel ömrüm gel

 

Ördek gelir su başını göl eyler gel gel ömrüm gel

Turna gelir dağı taşı yol eyler gel gel ömrüm gel

Bir yiğit de sevdiğini almazsa gel gel ömrüm gel

Ölenecek o dert onu kül eyler gel gel ömrüm gel

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3881

 

Gül Yüzlü Sevdiğim 1

 

Gül yüzlü sevdiğim nemden incindin

Araya söz katan eldir efendim

Kul oldum kapına mürvete geldim

Göster cemalini güldür efendim

 

Dostun hünerleri gerçekler canı

Muhammet Ali'yle açtık dükkanı

Bahası biçilmez gerçek sultanı

O da bu asırda kuldur efendim

 

Kulun işi her an günah işlemek

Adettir fidanı kesip aşlamak

Bir mürvete yüz bin kan bağışlamak

Ta ezelden kadim yoldur efendim

 

 

Ali Ekber Çiçek

Erzincan

 

Birçok benzeri bulunan bu türkünün/şiirin Pir Mehmet

mahlaslı ve toplam altı dörtlükten oluşan ve ayrıca

İsmail Özden tarafından bestelenen (büyük bir olasılıkla

asıl) biçimi bulunmaktadır.

 

 

 

Gül Yüzlü Sevdiğim 2

 

Gül yüzlü sevdiğim nemden incindin

Araya söz gatan eldir efendim

Kul oldum kapına mürvete geldim

Göster cemalini güldür efendim

 

Kulun işi daim günah işlemek

Adettir fidanı kesip aşlamak

Bir mürvete yüz bin can bağışlamak

Ta ezelden kadim yoldur efendim

 

 

Ali Ekber Çiçek

Erzincan

 

Nida Tüfekçi tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1265

 

 

 

Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli

 

Gülmedim dünyaya geldim geleli

Akıtdın gözümün yaşını felek

Ağlayup da çeşmim yaşını sileli

Bozdun düzenimi çarkımı felek

Neyleyim felek neyleyim çarkımı felek

 

Ben felege helal etmem kanımı

Aldı bu dünyanın edna yaşını

Vadem temam olsun gel al canımı

Daha minnet etmem üç güne felek

Neyleyim felek neyleyim üç güne felek

 

 

İstanbul Belediyesi Kons.

Erzincan

 

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey

başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey,

Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat

Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından

derlenmiştir.

 

 

Güvercinim Havada

 

Güvercinim havada

Elin atma yuvada

 

Ağam ona değme değme

Paşam ona değme değme

Kız belin incedir eğme

Yar sarhoş ben bir hoş

Güllere değme değme

Gülüm ona değme değme

 

Güvercinin yeşili

Ben kaybettin eşimi

 

Ağam ona değme değme

Paşam ona değme değme

Kız belin incedir eğme

Yar sarhoş ben bir hoş

Güllere değme değme

Gülüm ona değme değme

 

Güvercinin sarısı

Gitti ömrüm yarısı

 

Ağam ona değme değme

Paşam ona değme değme

Kız belin incedir eğme

Yar sarhoş ben bir hoş

Güllere değme değme

Gülüm ona değme değme

 

 

Recep Uçar

Erzincan

 

Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir.

 

 

 

 

Güzeller Dönmüş

 

Güzeller dönmüş yaylaya gider

İçerinden biri yaralar beni

Ardı sıra deste deste gül gider

Ellerinde güller pareler beni

 

Çamur derenin yazına yakındır

Ovasına çim ve çimen hakimdir

Çamur dere pirisiyle birleşir

İçlerinde biri yareler beni

 

 

Zeynep Göyen

Erzincan

 

 

 

 

Bu haber toplam 2706 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA