• İstanbul20 °C
  • Erzincan13 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Her Köye Bir Kobi Projesi
26 Mayıs 2012 Cumartesi 00:00

Her Köye Bir Kobi Projesi

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş."HER KÖYE BİR KOBİ" PROJESİ. AYF ile 27/01/2010 tarihinde imzalanan Protokol'e istinaden uygulamaya konulan "HER KÖYE BİR KOBİ" projemiz kapsamında projenin tanımı,

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

"HER KÖYE BİR KOBİ" PROJESİ.

 

AYF ile 27/01/2010 tarihinde imzalanan Protokol'e istinaden uygulamaya konulan "HER KÖYE BİR KOBİ" projemiz kapsamında projenin tanımı, başvuru kriterleri ve kullandırım esasları aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.

 

1) PROJE TANIMI:

 

PROJE ADI   : "HER KÖYE BİR KOBİ" Projesi

 

PROJE AMACI : KOBİ'leri geliştirmek, Yeni yatırımları desteklemek, Kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak, Kırsal kesimdeki nüfusu yerinde tutmak, İstihdamı artırmak.

 

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ         : 112,5 Milyon Euro

 

AYF'den SAĞLANAN KONTR-GARANTİ TUTARI : 45 Milyon Euro

 

AYF PAYLAŞIM ORANI : % 50

 

KONTR-GARANTİ VADESİ : 8 Yıl

 

PROJE RİSK PAYLAŞIMI :

%40 AYF KONTR-GARANTİSİ

%40 KGF KEFALETİ

%20 BANKA PAYI

 

PROJE KAYNAKLARI        :

%50 KGF KEFALETİ

%50 AYF KONTR-GARANTİSİ

 

PROJEYE KONU KREDİ TÜRÜ : Geri ödelemeleri itfa planına bağlanmış nakdi krediler ile vadesi en az 1 yıl olan spot krediler.

(*Gayrinakdi krediler kapsam dışı tutulmuştur.)

 

KOBİ BAŞINA TOPLAM KREDİ LİMİTİ : 1.250.000.-TL

 

HER BİR KREDİ LİMİTİ : 625.000.-TL.

(*Her bir kredi dilimi talebi 625 bin TL.yi geçmeyecektir.)

 

KOBİ BAŞINA TOPLAM KEFALET LİMİTİ : 1.000.000.TL

 

HER BİR KREDİ BAŞINA KEFALET LİMİTİ : 500.000 TL

 

GRUP KREDİ LİMİTİ : 1.875.000.-TL

 

GRUP KEFALET LİMİTİ : 1.500.000.-TL

 

KEFALET ORANI : % 80

(* % 80 oranı sabit olup, bu oran altında kefalet verilmeyecektir.)

 

VADE : 1-8 Yıl

KGF KOMİSYON ORANI : % 1

Kırsal Kesimdeki KOBİ'ler için : % 30 (proje büyüklüğü)

 

PROJEYE BAŞVURU SÜRESİ : 27/01/2013

 

2) BAŞVURU KRİTERLERİ:

 

KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilir:

19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler KOBİ vasfındadır. Ayrıca ciro ve çalışan sayısına bağlı olarak;

 

Kamuya ait vakıflar hariç olmak üzere vakıflar, birlikler, kooperatifler (inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç) bu projeden yararlanabilecektir.

Üniversiteler ve üniversitelerin kurduğu vakıfların iştirak ettiği işletmeler ile kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri bu proje kapsamında KOBİ sayılacaktır.

Yıllık bütçesi 18 Milyon TL'den az olan veya nüfusu 5000'den az olan yerlerdeki belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler KOBİ sayılacaktır.

Kamu kurum veya kuruluşunun birlikte veya tek başına %25 (hariç) oranından az orana sahip olan iktisadi ve ticari işletmelerde KOBİ vasfında sayılacak ve bu projeden yararlanabilecektir.

 

KOBİ tanımında AB kriterleri yerine T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"te yayınlanan ciro ve işçi sayısı esas alınacaktır.

 

Projeden herhangi bir ayrım olmaksızın il merkezi, ilçe, belde / köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanacaktır. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için; proje tutarının dolayısıyla Bankanıza tahsis edilen limitin % 30'luk kısmı nüfusu 1000'i geçen belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edilmiştir.

 

Yeni kurulan KOBİ'ler dahil olmak üzere, kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilendirilmesi uygun görülen KOBİ'ler projeye başvuruda bulunabileceklerdir.

 

AB fonlarından sağlanan desteklerden daha önce yararlanmış ve yararlanmakta olan KOBİ'ler de bu projeden yararlanabilecektir.

 

3) BANKA, KREDİ VE KEFALET LİMİTLERİ

 

Bu proje Kuruluşumuza ortak olan bankalar ve bu bankaların iştiraki olan finansal kiralama şirketleri ile birlikte yürütülecektir.

 

Bu proje kapsamında verilecek kefalet tutarı talep edilen her bir kredi için % 80 kefalet oranı ile 500.000.-TL. ile sınırlı olup, kullandırılacak kredi tutarı 625.000.-TL.yi geçmeyecektir.

Ancak, kullanım yeri ve amacı farklı olacak şekilde her bir kredi tutarı 625.000.-TL ile sınırlı olmak üzere KOBİ başına 1 milyon TL. tutarında kefalet verilebilecektir. Grup firmaları için ise, toplam kredi limiti 1.875.000.-TL ve kefalet limiti de 1.500.000.-TL ile sınırlı olacak şekilde her bir kredi için üst limit olan 625.000.-TL. yi geçmeyecektir.

 

Bu proje kapsamında krediler TL üzerinden kullandırılacak olup, YP üzerinden verilecek krediler için kefalet talep edilmesi halinde, kefalet TL üzerinden düzenlenecektir. TL üzerinden verilecek kefaletlerde tahsis tarihindeki TCMB döviz alış kuru esas alınacaktır.

 

Bu proje kapsamında finansal kiralama işlemleri dahil olmak üzere, işletme ve yatırım amaçlı nakdi krediler olarak kullandırılacaktır.

Rotatif / BCH şeklindeki kredilere kefalet verilemeyecek olup, geri ödemesi itfa planına bağlanmış taksitli krediler ile spot kredilere kefalet verilebilecektir. Ancak, itfa planına bağlanmış kredide kredinin kapanan kısmı yeniden kullandırılamayacak, ödenen kısmın yeniden kullandırılmak istenmesi halinde ise ayrı bir kredi talebinde bulunulacaktır.

 

Krediye konu makinelerin akreditif açılmak suretiyle yurtdışından ithalat yolu ile temini sözkonusu olduğunda, yararlanma süresi içerisinde kalmak koşuluyla akreditif kredisi için özkaynaklarımızdan köprü kredi olarak kefalet verilecek ve akreditif bedelinin borç kaydı geldiğinde de, akreditif tutarı "HER KÖYE BİR KOBİ" Projesi'nden karşılanacağından, bu kredi kapatıldığında diğer kredinin kullandırılması şartıyla talepte bulunulacak ve kefalet tahsisi buna göre yapılacaktır.

 

Yapılandırılacak krediler ile kredi risklerinin kapatılması veya transfer edilmesine yönelik kredilere bu Proje kapsamında kefalet verilmeyecektir.

Kredilerde minimum vade 1 yıl, maksimum vade 8 yıl olacaktır.

 

4) MALİYETLER:

 

Bu proje kapsamında kefalet komisyon oranımız kefalet riski üzerinden yıllık % 1 olarak uygulanacaktır. Ayrıca inceleme ücreti olarak 200.-TL ve kefaletin tahsis edilmesi halinde ise 300.-TL. kefalet tahsis ücreti tahsil edilecektir.

 

5) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ:

 

Proje başvuru süresinin son tarihi 27/01/2013 olacaktır.

 

Kredi riskinin %20'si bankanın uhdesinde kalmak üzere, %80 oranında da Kuruluşumuzca kefalet verilmek suretiyle risk paylaşımı esas alınacaktır.

 

Talepler Ortak Bankalar aracılığı ile KGF Şubeleri üzerinden yapılacaktır.

Bu haber toplam 1232 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA