• İstanbul20 °C
  • Erzincan14 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KEMAH BARAJI VE HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNDE İLK ADIM…
07 Eylül 2007 Cuma 00:00

KEMAH BARAJI VE HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ'NDE İLK ADIM…

KEMAH BARAJI VE HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ'NDE İLK ADIM…       İlçemiz Acemoğlu mevkiinde baraj kurulması için çalışmalar başlatıldı.    İlçemizde

KEMAH BARAJI VE HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ'NDE İLK ADIM…

 

      İlçemiz Acemoğlu mevkiinde baraj kurulması için çalışmalar başlatıldı.

    İlçemizde kurulacak olan Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santralin inşaat ve işletmesi için en yüksek Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı İÇKALE Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiş ve ihaleyi kazanan firma olarak belirlenmiştir. Bunun üzerine İÇKALE Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından bir fizibilite (yapılabilirlik)  raporu hazırlanmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenen fizibilite raporunun uygun olduğu belirtilmiş  Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali ile ilgili mühendislik çalışmalarının başlatılması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Lisans başvurusunda bulunulması istenmiştir. Proje ile ilgili olarak lisans başvurusu yapılmış ve ilgili kurum tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamada projenin mühendislik çalışmaları içerisinde yer alan hidrolojik, jeolojik, teknik ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmalara da başlanmış ve bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

    Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Raporu hazırlanması gereken Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali projesinin bölge halkına tanıtılması görüş ve önerilerin alınması amacıyla 06.09.2007 Tarihinde Kemah Lisesi Salonunda İlçe Kaymakamımız Eyüp ÇALIŞIR, Belediye Başkanı Şükrü BALCI, Devlet Su İşleri (DSİ) , Çevre ve Orman Bakanlığı, İÇKALE Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yetkilileri ile Halkın katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali için hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda projenin gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkiler için alınacak önlemler yer aldı.

 

 

      Yapılacak Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali projesinin teknik özellikleri:

     Projesi kapsamında yapımı planlanan tesisler; beton ağırlıklı baraj, memba ve mansap batardoları, derivasyon tüneli, enerji sulama sistemi ve iletim tüneli, santral binası, kuyruk suyu kanalı ve şalt sahasıdır.

 

 

    Projenin bileşenlerinden olan baraj gövdesi Acemoğlu Mevkii’nde bulunan kanyonun Erzincan tarafında beton ağırlıklı olarak planlanmıştır. Baraj gövdesinin temelden yüksekliği 95 m, iki yaka arasında uzunluğu 129 m ve en üst kısmının genişliği (kret genişliği) 8 m olacaktır.

 

 

     Kemah Barajı ve HES projesi enerji üretimi amacıyla inşa edilecek olup, üretim gücü 160 MW olarak planlanmıştır.

    Baraj gövdesi ile santral binası arasında yer altında 7,5 m çapında ve 8075 m uzunluğunda iletim tüneli inşa edilecektir.

    İşletme aşamasında baraj gövdesinin memba tarafında biriken sular iletim tüneli vasıtasıyla santrale aktarılacak ve elektrik enerjisi üretilecektir.

 

 

    Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santralinin proje aşaması 2008 yazında bitirilmesi ve inşaat çalışmalarının ise 2013 ‘te tamamlanması planlanmaktadır.  İnşaat aşamasında 500 civarında personel çalıştırılacak ve iş tamamlandıktan sonra da  35-40 kalıcı istihdam yaratacaktır. İnşaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra su tutma sırasında Baraj Gövdesinin Erzincan tarafında kalan araziler baraj göleti altında kalacak alanlardır. Baraj göleti altında kalacak alanlar dışında Erzincan – Kemah karayolu ve demir yolunun yaklaşık 27 km’lik kısmı da yer almaktadır. Karayolu ve demir yolu baraj gölünün kuzey bölümünde yeniden inşa edilecek ve baraj gövdesinden sonra tekrar eski güzergahına bağlanacaktır.

 

 

    Baraj göleti altında kalacak alanlarla birlikte Alpköy, Köseler Mahallesi, Esimli ve Cebesoy Mahallesi gölet altında kalacak yerleşim yerleridir.

Ek Bilgi :

KEMAH BARAJI VE HES
İÇKALE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
DÜNYA EKOLOJİ MÜH. ORG. LTD. ŞTİ.

• Bu günkü toplantımız Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Raporu hazırlanması gereken Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali projesinin siz bölge halkına tanıtılması ve sizlerin görüş ve önerilerinizin alınması amacıyla düzenlenmiştir.
• Proje ile ilgili bu güne kadar yapılan çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse; Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan ihalede, Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santralin inşaat ve işletmesi için en yüksek Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı İÇKALE Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiş ve ihaleyi kazanan firma olarak belirlenmiştir.
• Bunun üzerine İÇKALE Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından bir fizibilite (yapılabilirlik) raporu hazırlanmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenen fizibilite raporunun uygun olduğu belirtilmiş ve Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali ile ilgili mühendislik çalışmalarının başlatılması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Lisans başvurusunda bulunulması istenmiştir.
• Proje ile ilgili olarak lisans başvurusu yapılmış ve ilgili kurum tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamada projenin mühendislik çalışmaları içerisinde yer alan hidrolojik, jeolojik, teknik ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmalara da başlanmış ve bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
• Mühendislik çalışmaları içerisinde yer alan çevresel etki değerlendirmesi Çevre ve Orman Bakanlığı ile bakanlığın oluşturduğu teknik komisyon tarafından yürütülmektedir.

• Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali için hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda projenin gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkiler için alınacak önlemler yer alacaktır.

• Projenin çevresel etkilerinin doğru tespiti ve hazırlanacak raporda yer alması gereken hususlar 13.09.2007 tarihinde (bir hafta sonra) Çevre ve Orman Bakanlığında toplanacak teknik komisyon tarafından belirlenecektir. Sizlerin bir hafta sonraki toplantıya katılımında yaşanacak zorluklar göz önünde bulundurularak, bu toplantıda belirteceğiniz hususlar toplantı başkanlığını yapan Çevre ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından tutanak haline getirilecek ve teknik komisyonun görüşüne sunulacaktır. Bu günkü toplantımızın amacı kısaca budur.


• Şimdi isterseniz kısaca Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santrali projesinin teknik özelliklerinden bahsedeyim.

• Kemah Barajı ve HES projesi; Doğu Anadolu Bölgemizin, Erzincan ili, Merkez ve Kemah İlçesi sınırlarında yer almaktadır.

• Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin tamamı ve yaklaşık 16,64 km2’lik göl alanının %80’lik bölümü Kemah ilçesi sınırlarında kalmaktadır.

• Projesi kapsamında yapımı planlanan tesisler; beton ağırlıklı baraj, memba ve mansap batardoları, derivasyon tüneli, enerji sualma sistemi ve iletim tüneli, santral binası, kuyruk suyu kanalı ve şalt sahasıdır.

• Projenin bileşenlerinden olan baraj gövdesi Acemoğlu Mevkii’nde bulunan kanyonun Erzincan tarafında beton ağırlıklı olarak planlanmıştır. Baraj gövdesinin temelden yüksekliği 95 m, iki yaka arasında uzunluğu 129 m ve en üst kısmının genişliği (kret genişliği) 8 m olacaktır.

• Projenin diğer bileşenlerinden memba batardosu baraj gövdesinin Erzincan tarafında ve mansap batardosu baraj gövdesinin Kemah tarafında yer alacaktır. Memba ve mansap batardoları baraj inşaat alanının kuru tutulabilmesi için akarsu güzergahının geçici olarak değiştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

• Batardolar vasıtasıyla güzergahı değiştirilen akarsu derivasyon tüneli vasıtasıyla tekrar eski yatağına verilecektir.

• Kemah Barajı ve HES projesi enerji üretimi amacıyla inşa edilecek olup, üretim gücü 160 MW olarak planlanmıştır.

• Proje kapsamında enerji üretimini sağlayacak santral, Kemah İlçesine yaklaşık 5 km mesafede bulunan Soğuk Sular Mevkiinde inşa edilecektir. Baraj gövdesi ile santral binası arasında yer altında 7,5 m çapında ve 8075 m uzunluğunda iletim tüneli inşa edilecektir.

• İşletme aşamasında baraj gövdesinin memba tarafında biriken sular iletim tüneli vasıtasıyla santrale aktarılacak ve elektrik enerjisi üretilecektir.

• Kemah Barajı ve HES projesinden kaynaklanacak çevresel etkileri inşaat ve işletme olarak iki aşamada incelemek mümkündür.

• Tesisin inşaat aşamasında oluşacak ve çevreye rahatsızlık verecek kirleticiler arasında;

• Toz ve Gaz Emisyonları, Evsel Nitelikli Sıvı ve Katı Atıklar, Gürültü ve Titreşim ile Tehlikeli Atıklar yer almaktadır.

• Tesisin işletme aşamasında oluşacak atıklar ise Evsel Nitelikli Sıvı ve Katı Atıklar ile Gürültüdür

• Tesisin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak Sıvı ve Katı Atıklar evsel nitelikli atıklardır. Çalışmalar sırasında oluşacak sıvı ve katı atıklar alanda kurulacak şantiye binasında biriktirilerek ilgili yönetmeliklerde belirtilen yöntemlere uygun olarak bertaraf edilecektir.

• İnşaat aşamasında yoğun olarak malzeme ocağı ve baraj gövdesinin kurulacağı alanda çalışmalardan kaynaklanan toz emisyonu oluşacaktır. Çalışmalar sırasında toz emisyonunun önlenmesi amacıyla inşaat süresince gerekli önlemler alınacaktır.

• İnşaat aşamasında oluşacak diğer bir çevresel etki gürültü ve malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında oluşacak titreşimdir. İnşaat sırasınca oluşacak gürültü ve titreşimin çevreye olan etkisini azaltmak amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.

• Kemah Barajı ve Hidro Elektrik Santralinin inşaat çalışmalarının dört yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İnşaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra su tutma sırasında Baraj Gövdesinin Erzincan tarafında kalan araziler baraj göleti altında kalacak alanlardır. Baraj göleti altında kalacak alanlar dışında Erzincan – Kemah karayolu ve demir yolunun yaklaşık 27 km’lik kısmı da yer almaktadır. Karayolu ve demir yolu baraj gölünün kuzey bölümünde yeniden inşa edilecek ve baraj gövdesinden sonra tekrar eski güzergahına bağlanacaktır.
.

 

Kaynak : www.kemah.gov.tr

 

Bu haber toplam 4071 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA