• İstanbul19 °C
  • Erzincan13 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kemah Meslek Yüksek Okulu 2011-2016 Stratejik Planı
03 Mayıs 2011 Salı 00:00

Kemah Meslek Yüksek Okulu 2011-2016 Stratejik Planı

Tarihi ve Kültürel Kentimiz Kemah’ta geçtiğimiz yıllarda kurulan Meslek Yüksek Okulu hızla gelişimini sürdürmektedir. Kemah’ta Meslek Yüksek Okulu kurulması yönünde fikir aşamasından

Tarihi ve Kültürel Kentimiz Kemah’ta geçtiğimiz yıllarda kurulan Meslek Yüksek Okulu hızla gelişimini sürdürmektedir. Kemah’ta Meslek Yüksek Okulu kurulması yönünde fikir aşamasından kuruluşuna ve yürütülmesine kadar gerek devletimizin yetkili organları gerekse sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının, vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin üstün gayret ve desteklerini her aşamada görebilmemiz mümkündür.

Geçmişten günümüze emeği geçen herkese şükran duygularımızı sunarak; Kemah Meslek Yüksek Okulunun kuruluşundan bugüne geldiği süreç ile 2011-2016 Stratejik Planı hakkında Yayınlanan Çalışmanın özetini sizler ile paylaşıyoruz..

 

 

 

18.10.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi’nde kurulan Kemah Meslek Yüksekokulu; 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı,  Bankacılık ve Sigortacılık Programlarında toplam 150 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

 

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Emlak ve Emlak Yönetimi ile ikinci öğretim Bankacılık ve Sigortacılık Programlarına da öğrenci alınarak, toplam 4 bölümde 327 öğrenci ile Eğitim-Öğretime devam etmekte olan Kemah Meslek Yüksek Okulunda İKMEP projesi ile yeniden yapılandırıldırması ile 4 Bölüm ve bu Bölümlere bağlı 4 gündüz ve 1 İkinci Öğretim olmak üzere toplam 5 programı bulunmaktadır.

 

Kemah Meslek Yüksekokulumuz 40.000 m2 arsa üzerine inşa edilen 3 hizmet binasından oluşmaktadır. Bunlar Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir hizmet binası, spor faaliyetlerin yapıldığı bir spor salonu ve Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir hizmet binasından oluşmakta olup, toplam 1639 m2 kapalı alan bulunmaktadır.

500 öğrenci kapasiteli eğitim bloklarında; 8 adet teknolojik araç gereçlerle donatılmış derslik, 3 adet laboratuar, kütüphane, kapalı spor salonu, kantin, yemekhane ve öğretim elamanları için çalışma odası bulunmaktadır.

 

KURUM İÇİ ANALİZ

 

Güçlü Yönler

          Fiziksel altyapının tamamlanmasına müsait, geniş bir yerleşkeye sahip olunması,

          Araştırma altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda isteklilik ve kararlılığın bulunması,

          Bilimsel araştırmaların ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması,

          Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun mevcut olması,

          Yönetimin şeffaflığı ve katılımcılığı desteklemesi,

          Üst yönetimin kalite yönetimi konusundaki kararlılığı,

          Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayara ve hızlı internet olanaklarına sahip olmaları,

          Çevre ile iyi ilişkiler kurulmuş olması,

          Akademik kariyerde yönlendirici ve motive edici yönetim anlayışı,

 

 

Zayıf Yönler

          Alanında uzman ve nitelikli idari personel sayısının yetersiz oluşu,

          Donanım (teknik-araç gereç) ve yazılım (bilgisayar programları) eksik olması,

          Hizmet alımları ve cari ödemeler bütçelerinin yeterli düzeyde olmaması,

          Öğrencinin barınma sorununun olması,

          Öğrencilere Yabancı Dil ve Bilim Teknolojileri konusunda yeterli

          eğitimin verilememesi,

          Bazı programların öğrenci kontenjanlarının dolmaması,

          İlçenin MEB-YÖK Projesi kapsamında Meslek Yüksek Okulu –Sanayi

          İşbirliğinin gerçekleştirme potansiyeli yeterli düzeyde olmaması.

 

ÇEVRE ANALİZİ

Fırsatlar

          Gelişmekte olan ülkemizin ara eleman ihtiyacının her geçen gün artması.

          Yöre insanının okulumuzu geliştirmeye yönelik yardımlarda bulunma istekliliği.

          Yörenin Turizm potansiyelinin gelişmeye elverişli olması.

 

 

Tehditler

 

          Yörenin ekonomik ve sosyal göstergelerinin yetersiz olması,

          Yörede staj imkânının sınırlı olması

          Sınavsız geçişin getirdiği homojen olmayan öğrenci yapısıyla ilgili sorunlar

          Sosyal ve kültürel imkânların kısıtlı olması

          Ulaşım imkânlarının kısıtlı olması

 

Yüksekokulumuz, özel sektörden Yüksekokulumuz ile işbirliği yapmasını, ortak projeler yürütmesini, öğrencilere uygulama imkânı sağlamasını, teknik gezilere izin ve destek vererek öğretim elemanı ve öğrencilerin bilgi-görgülerini artırmalarına katkıda bulunmasını, istihdamda mezunlarımıza öncelik vermesini beklemektedir.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ

 

          Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek,

          Teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi,

          Öğrencilerimizin KPSS ve DGS Sınavlarındaki başarılarını artırmak,

          Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını ve niteliğini artırmak,

          Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada sürekliliği sağlamak,

          Yüksekokulumuzun kurumsallaşmasını gerçekleştirmek ve kurumsal gelişimine  katkıda bulunabilecek etkinlik ve düzenlemeler yapmak,

          Paydaşlarımızla ilişkileri güçlendirmek .

 

Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek

 

Stratejik Hedef 1.1: 2011-2012 yıllarında ders araçlarını ve dokümanlarını nicelik ve nitelik olarak artırmak,

Faaliyet 1.1.1 Öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarını sağlayacak araç ve gereçlerin satın alınması (projeksiyon, bilgisayar v.b),

Faaliyet 1.1.2 Yeni gelişmeler takip edilerek yeni programların satın alınması ve/veya güncellenmesi,

Faaliyet 1.1.3 Kütüphanede bulunan bilimsel yayın sayısının artırılması.

Performans Göstergesi: Yeni araçların satın alınması, kütüphanede bulunan bilimsel yayın sayısı.

Stratejik Hedef 1.2: Stratejik Plan sürecinde öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini artırmak,

Faaliyet 1.2.1 Yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılımın desteklenmesi,

 Faaliyet 1.2.2 Öğretim elemanı sıkıntısı çekilen program veya alanlarda idare tarafından öğretim elemanı kadrosu istenmesi,

Faaliyet 1.2.3 Öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarının teşvik ve motive edilmesi.

Performans Göstergesi: Eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılım sayısı, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, akademik kariyer yapan öğretim elemanı sayısı, öğretim elemanı değerlendirme anketi sonuçları.

            Stratejik Hedef 1.3: Öğrencilerin stajlarını bilgi elde edebilecekleri kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak.

            Faaliyet 1.3.1 Program koordinatörleri vasıtasıyla uygun işletmelerin belirlenip listelenmesi,

            Performans Göstergesi:  Bu işletmelerde staj yapan öğrenci sayısı.

 

Stratejik Amaç 2: Teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi

 

            Stratejik Hedef 2.1: Endüstriyel Elektronik Laboratuarının açılması ve donanımı.

            Faaliyet 2.1.1 İdare tarafından laboratuarın yapılması için yer ve bütçe temin edilmesi,

            Faaliyet 2.1.2 İlgili öğretim elemanlarınca laboratuarda olması gereken cihaz ve donanımın belirlenmesi.

            Performans Göstergesi: Endüstriyel Elektronik Laboratuarının açılması, gerekli ve yeterli donanımın alınmış olması.

            Stratejik Hedef 2.2: Bankacılık ve Sigortacılık Programı Uygulama Laboratuarının açılması ve donanımı.

            Faaliyet 2.2.1 İdare tarafından laboratuarın yapılması için yer ve bütçe temin edilmesi,

            Faaliyet  2.2.2 Yüksekokul idaresinin ihtiyaçları gidermek için bütçe ayırması.

            Performans Göstergesi: Belirlenen malzeme listesinin temin edilmiş olması.

 

 

 

Stratejik Amaç 3: Öğrencilerimizin KPSS ve DGS Sınavlarındaki başarılarını artırmak

 

Stratejik Hedef 3.1: Öğrencilere bu sınavlara yönelik ders zamanlarının dışında kurs açılması,

Faaliyet 3.1.1 Kurs zamanlarının, yerinin ve ders verecek öğretim elemanının tespit ve temin edilmesi,

Faaliyet 3.1.2 Öğrencilerin bu sınavlara katılmaları ve başarılı olacakları konusunda motive edilmeleri.

Performans Göstergesi: Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yüksek not alıp, işe yerleştirilen öğrenci sayısı, Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olup geçiş yapan öğrenci sayısı.

 

Stratejik Amaç 4: Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını ve niteliğini artırmak

 

            Stratejik Hedef 4.1: Öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergide yılda en az bir makale ve bir ulusal kongrede bir bildiri sunması,

            Faaliyet 4.1.1 Öğretim elemanlarının bölümler bazında bilimsel araştırma konularında akademik tartışma ortamının yaratılması,

            Faaliyet 4.1.2 Yüksekokul idaresi ve bölüm başkanlıklarınca öğretim elemanlarını motive edici uygulamaların yapılması (hediye, ödül, teşekkür belgesi v.b).

            Performans Göstergesi: Ulusal yayın sayısındaki artış.

Stratejik Amaç 5: Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada sürekliliği sağlamak

 

Stratejik Hedef 5.1: 2014 yılı sonuna kadar güncel olan 6 yeni programın açılması

 

            Faaliyet 5.1.1 Bölge ve ülke genelinde istihdam olanağı bulunan meslek dallarının belirlenmesi.

Performans Göstergesi: Yeni açılan program sayısı.

 

 

Stratejik Hedef 5.2: 2012-2016 Eğitim-Öğretim yılları içerisinde güncel olan programların açılması;

*          Yapı Denetimi Programı,

*          Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı,

*          Çağrı Hizmetleri Programı,

 

Kemah Meslek Yüksek Okulu Adına

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULUT

Kemah Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

Çalışmanın Tamamı İçin Lütfen Tıklayınız

 

 

KMO Stratejik Plan Çerçevesinde Hepimizin Yapabileceği

Bir Şeylerin Olduğunu Bir Kez Daha Görmekteyiz..

 

Bölge Sivil Toplum Kuruluşlarımız

İlçe ve Köy Derneklerimiz

Akademik, Kültürel ve Siyasi Merkezlerdeki Hemşerilerimiz

Sanayici ve İşadamlarımız

Ve Bütün Hemşerilerimiz

Sizleri; Kemah Meslek Yüksek Okulumuz için

Başarılı Projeler Üretmeye  davet ediyoruz..

Kemahlim.com 

 

 

Bu haber toplam 2599 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA