• İstanbul26 °C
  • Erzincan19 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MİZAH
00 0000 Salı 00:00

MİZAH

ERZİNCAN AĞZI İLE MAÇ NAKLİ  İstanbul'dan eyi günler möhterem dinleyiciler. Ben spikeriz Cemal Şellale. Aburası Türkiye'nin bilumum iredyoları, hepizi hörmetle selamlıyam. Aburası İrehmetlik

ERZİNCAN AĞZI İLE MAÇ NAKLİ

 

İstanbul'dan eyi günler möhterem dinleyiciler. Ben spikeriz Cemal Şellale. Aburası Türkiye'nin bilumum iredyoları, hepizi hörmetle selamlıyam. Aburası İrehmetlik İnönü Sitedyumu. İstanbul'da ayam birez sovuh, düneyin yağan gardan sonra saha biraz lıştik olmuş amma fitbol oynamaya mahana degül. Buna ırağmen dürübünler hırtlik barabarı dolu. Seyirciler abu möhkem maçı gözlemek üçün sabahın korunda sitedyuma gelmişler. Allah ahıl vere bu zırzoplara, sanki babalarının işini yapıylar. Unutmadan söyliyem, hele sabahtan seyirciler arasından bir çekiş çıhtı, bi çekiş çıhtı görecektiz. Ortalık mal bazarına döndü. İki tahımın taraftarları birbirlerinin sülelerine verip verüştürdükten sonra, gobal ve nacahlarla birbirlerine doğru segürttüler, daha sorna birbirlerine çaldılar döndüler, yere düşenin ağzı garga kimin açılıp yumuluydi, bi çok seyirci telef oldu. Daha sonra orıya gelen polesler yerde yatanları batlıcak gibi topladı götürdüler. Vula heç utanmıylar gardaş dersen gavurun üstüne salduruylar. Beşikdaş-Fenerbahçe maçı birezden başlıyacah. Bu arada türübünlerde fıngırdamalar başladı. Seyirciler küfürleri beste etmişler tevür tevür terbüyesüz hareketlerle birbirlerine söliyler. Vula gardaş avu herifleri annaduhta, garılara noliy onu annamıyam. Onlarda herif gibi sögiy gol sallıylar, buranın garıları da bi eceyip. Bıldır yapılan maçta her iki tahım da birbirini alt edemedi.

Maçın hekemi gabzımal Erman TOROĞLU. Maşallah hakem çam yarması gibi görünümüynen hakemden çok afedersüz pavyon fedayisine benziy. İstersez hakem hakkında bilgi verim. Bu hakem esgiden fitbocuydu geleni tekmükliydi, gideni tekmükliydi. Eşimdi hakem oldu ayağını acuh galduranı gırmızı kağıdınan hoooopp pallikliy dışarı. Heç embilede şey olur mu gardaş, birahmıyki uşahlar topunu oynıya. Top orta gıldırıikte kirecin üstünde bekliy. Hekemin çüçük çalmasını beliyük. Hekemde elleri börgünde gazatacıların ortalıytan çekilmelerini bekliy. Onlarında heç çekilecekleri yoh, bi tene resim basacahlar, seksen tene resim çekiyler. Erman efendi gaşıynan gözüynen gazatacıları gorhuttu, onlarda ortalıhtan toz oldular. Topun başında Tanjuynan Oğuz var, abu oğuz da hatem teli gibi uşah, efendi bi deliganlı. Bu sene abu Tanjuya bir şeyler oldu, sahada nüzüllüler gibi dolaşıy, sanki arhasından biri bunu geri çekiy, BMC gamyon gibi tısıliy. Hakem çüçüğü çalmah üzere, fakat oda nesi?.... Sahada bir gudik peydah oldu. Sahada fink atıy dolaşıy, hekem fitbolculardan gudigi dışarı atmah üçün yardım istiy. Şimdi bütün fitbolcular gudigin peşine düştü govalıylar, gudik gaçıy, uşahlar peşine segürdiyler, maşallah gudik hepsine çalım atıy, olmıy tutamıylar. Birden bire Beşiktaşlı İrecebi gören gudik olduğu yere mıhlandı. Gudik irep'ten çoh gorhtu ve İrecep onu yahalıyarak dışarı palliklerdi. Eferim ula İrecep sahan, iti bile gorhuttun. Artık maçın başlaması üçün heç bi mahana galmadı. Hakem çüçügü çaldı ve bu kip maç başladı. Oğuz top sağ cenahta bulunan İridvan'a gındırladı. Bu topa Osvaldo'da següttü.

Arjantin'li fitbolcunun saçından sufatını göremiyem amma o topu nasıl göriy onu da bülmiyem. Uşah at kurigine benziy. Irıdvan onsekgiz cızgısına doğru harbı harbı girmek üçün evdüriy. Irıdvan pas vermeyince Mecnur herslenerek onun ayağından topu aldı has bi orta yaptı, Aykut üsgeldi anının gacıynan topa vurdu. Boşa galan topa zafer hoppuladı oda fısga geçti. Gökhan topu sert bi şekilde tekmükliyerek taca gönderdi ve tahımını ferehletti. Abu Gökhan'da Beşiktaş'a Allah'ın bir lutfu, bu uşahta olmasa Beşiktaş'ın ocağı batıp gapısı kitlenecek. Fenerbahçe yan cızgıdan tac atacak, hakem uşahların harbı oynamasını istiy. Tac atışını Semih gullandı, gelen topa Irıdvan segürttü, Gadir arhadan sert bi tekmüknen Irıdvanı yere serdi. Bu arada Irıdvan yerede debelleniy, "Oy anam, Oy anam" diye fırik fırik fırikleniy. Tabi Fenerbahçe dürübünleri de bu arada boş durmiy. Gadir'in sülelesine veriy verüştüriyler. Hakem Dohtora seslenerek: "Goş hele gardaş bu oğlan telef oluy, ayağına bi şey fıssılat." deyiy. Dohtor bi elinde sünnet çantası bi elinde şüşe bi tevür goşarah Irıdvan'nın yanına geldi, elindeki şüşeyi Irıdvanın ayağına fıssılattı ve Irıdvan Bismillah dedi ayağı galhtı. Hekem Gadir'i yanına çağırarak "Gel bahım ula buraya, bi daha görecemmi bu oğlanı tekmükledügüyün utanmıymısan el gadar uşağa vurmaya, bah yaağında gıl döndü uşağın. bi daha yaparsan golundan duttuğum gibi yallah palliklerem dışarı seni." Gadir iki gat oldu ve hekemden özür diledi ve işi datlıya bağladılar.

Susuzluhtan feniken uşahlar fırsatttan istifade şüşelerden guldur guldur sularını da iştiler. Maçta Fenerin fayıl atışıynan başladı, Topuda Irıza cığızlık ederek, milleti iteledi ve aldı, sağ cenahtan Allah ne verdiyse segürdiy, gözel bi orta yaptı, havada leylek kimin süzülen topa Feyyaz hoppuladı vurdu ve Gooollll.... Evet Gol möhterem dinniyenlerim, Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bu aradaBeşikdaş seyircileri sevüncük oldular, tas itti messep gayboldu. Feyyaz eceyip hareketler yaparah seyircilere dorgu segürdiy. Şifo Mehmet geldi sevüncüğünden Feyyaz'ın kunkuluna atladı. Hakemde "Yeter ula sevündügüz, gelin maça başlayın." dedi. Fenerbahçe dürübünleri süt tökmüş pisige döndüler. Vula vula vula, eşindi dürübünlerde heçte has olmayan şeyler oliy. Gümzikleşmeler ve laylon şüşe atışları başladı, gine birbirlerine sögiy veriy verüşdüriyler. Basbatal herifler utanmıylar, zaten UEFA ceza vermek üçün mahana arıy, abunların yedügü fışgıya bah. Bu arada maç yeniden başladı. Şifo Memmet bi pırtık boyuynan bitene hava topu bırahmadı vurdu. hele birez evvel dembelehoçcik vuruşunun diregin sol tersiginde ıramazan topu kimin patlamasını görecektiz. İkili çekişmelerde Irıdvan'ın boyna çimleri öpmesi onun ibrez mıhatere olmasından gaynahlanıy herhalım. O yoğolacah Yesiç'in oğlanın ayağını hışılatmasından sorna uşah iflah olmadı. Bu vesileyle Irıdvan bütün dohtorlarının hısım oldu. Sahaının liştik olmasından top levlehür gibi oldu. Bu ara top Oğuz harbı harbı getüriy. Onsekgiz cızgısına yahlaştı sert bi şut pallikledi. ve Zafer topu gumzikleri ve börgünün üstüne karotl çuvalı gibi düştü. Dürübünler Zaferi bu gurtarışındna dolayı şappikliyerek pohpohlıylar. Gaptan Irıza geldi Zafer'i baç diye öptü. Eşindi Fener Gorner atacah bu arada Irıza kaliklerinin hıltik olduğunu hakeme söledi. Hakem de: "Harbı Irıza seni bekliyük vahıt geçiy başka kalik geyinde gel." dedi. Irıza kaliklerini kipçe bağladı ve korner atıldı, top Aykut'un ögüne düştü sert bi şut ve Gooollll. Evet möhterem dinleyenler Zafer yerde pırtikleniy, ben bu golü nasıl yedim diye. Şu an Fener dürübünlerinde mal davara garıştı, uşahalar hep sevüncük oldular. Golün sevüncüynen Aykut'un üstüne yeddi tene Fenerli fitbolcu çullandı, uşağın altta canı çıhıy, golü attuğunuda atacağınada bin pişman oliy. Şu anda maç hıtama ermek üzere, orta hekemde maçı bitürmek içün verha yan hakemlerine bahıy. Ve evet gabzımal Erman maçı bütüren çüçüğü çaldı. Size biçeş deyimmi abu sonuçta eyi oldu, ne has barabara bitti. İrehmetlik İnönü Sitedyumundan hepize eyi günler diliyem, Sağolun.... var olun...

ERZİNCAN AĞZI Kitabı'ndan

R. Mustafa TEMİZ - H. İbrahim TEMİZ Erzincan Kültür Müdürlüğü

 

ERZİNCAN AĞZI İLE MAÇ NAKLİ 2

 

Bir Erzincanlı İstanbul’a gitmiş orada hemşehrilerimizin toplandığı kahvehanede Erzincan sporun durumunu soranlara bir hafta önce seyrettiği maçı bakın nasıl anlatmış. Gıymetli hemşehrilerim; Erzingansipor geçen hafta şehrimiz top alanında Tirabzon Belediye siporu çoh eyi ve has bir oyunla yıharah birincilik goltuğuna oturdu. Top alanı tıhlım tıhlım doluydu.Sadece ahan o Cimine doğru olan üstü açuh oturma yerlerinde boşluhlar vardı. Bir görseydiz ki milletin keyfi eyle yerinde idi,eyle yerinde idi ki davul zurna çalınıy ahan o gençler oynıydı.Derken tahımlar sahaya çıhdı.Sanki gıyamat gopiydi.Eyle bir alhış,eyle bir alhış ve ıslıh sesleri vardi ki sorma gitsin. Maçın başlarında tahımımız şahlandı ahan o uşahlar sağdan hücum ediydi.Ali topu ortaladı.Ceza cızgısının üzerinde sadri eyle bir vurdi eyle bir vurdu ki Tirabzon galecisi yerlere yatarah topu tohatladı.Avu cani çıhacası galecinin yüzünden gol olmadı. Biz çoh eyi oyniydıh,emme avu Lazlarda yegin gaçiydiler.İşte o yüzden epey çabaladuh. Bizim avu Turgay ortadan aldığı topu Vedat’a gıldırladı.O da Ali’ye has bi pas verdi.Ali topa eyle sıhı vurdu ki top galecinin sağından içeri girdi.Gool oldu.31.Dakkada Erzingansipor 1-0 öne geçti.Golu attahdan sonra tahımımız çok has oynamaya başladı.Lazlarda boş durmıydılar,emme bizim geride oynıyan Esmail,abdulkadir,Yılmaz ve Hemit eyle sıhı duriydiler ki Lazlar havasını alıydılar.

Gine 38.dakkada Hemit topu uzahdan aşurdu.Top Şeref e geldi.O da Tugay a ahdardı Tugay ın has ortasına ayah goyan Vedat topu az farhla auta attı. 44.dakkada hakem aleyhimize serbest vuruş verdi.Trabzonlu uşahlar bu vuruşu gullandı.Top galecimizin elinden düştü.Ahan o laz oğlu Mehmet vurdu gol oldu.Hemin durum 1 1 barabara oldu.İlk yarı beyle bitti. İkinci devreye bizim tahım gine yegin başladı.50.dakkada Önder’in gafa vuruşunu galeci zorunnan gornere attı.54.dakkada bu sefer hakem bizim lehimize serbest vuruş verdi.Bu vuruşu Ali gullandı.Top Lazlardan geri geldi bizim Sinan topa eyle bir sıhı vuruş yaptı ki top o gadar adamın arasından geçerek ağlara getti.Durum 2 1 oldu.Bütün seyirciler ayağa galhdı.Top alanı bir bayram yerine döndü.Avu bizim davulcu Ramazan seyircileri bir çoşturuy ki sorma getsin.

Bu arada bizim Erzincan’lı biraz duruyor.Soruyorlar niye durdun.Anlatlasana daha sonra ne oldu.”Deyi ki yahu hemşehrilerim gafam garıştı hele bir gavur cigarası verinde ahlım başıma gelsin”derken bizim sipiker cigarasını yaktıktan sonra tekrar maçın galan bölümünü annatmaya başlıye. Möhterem hemşehrlerim 60.dakkada Vedat herkesi gıvırdı,galeci ile garşı garşıya galdı.Gevşek bir vuruş yaptı.Topu galeci ırahatça duttu.Gine 68.dakkada orta alandan top ceza cızgısının üstüne aşuruldu,orada topu Sadri Vedat’a gıdırladı.Vedat Ali’ye yuvarladı,onun pis vuruşu yandan dışarı getti. Bizim tahım eyle has oynıydı ki Lazları sahadan süpürtmüşlerdi.Nihayet 89.dakkada orta alandan uzatılan bir pas ile buluşan Ali galecinin hatasını eyi gördü,topu galeye gönderdi.Vedat Tirazbon Belediye siporun geri adamlarına rağmen hoplayarak eyi bir gafa vuruşu ile topu ağlara yolladı.Bizim tahım 3 belediyesipor1 maç beyle sona erdi. Oyun alanındaki topcuların keyfine deyecek yoktu.

Seyir yerlerindeki davul zurna barabarında oynıyanlar,dabanca gibi hava fişeği atanların hattı hesabı yohdu.İşte bu maçdan sonra Erzingansipor birincilik goltuğuna oturdu.Bu güne gadar bu goltuhdan aşağı indirecek babayiğit çıhmadı.

 

Maçı nakleden: Emimgilin Ehmet Uyarlıyan: Ender Aktürk

Kaynak: Kuruluşundan bugüne ErzincanSpor, Ender Aktürk

Bu haber toplam 2414 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA