• İstanbul22 °C
 • Erzincan20 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YEREL KALKINMA PROJELERİ VE ERZİNCAN
26 Şubat 2007 Pazartesi 00:00

YEREL KALKINMA PROJELERİ VE ERZİNCAN

  SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİProjenin Amacı:Proje ile;Sivas ve Erzincan illerinde en az gelişmiş bölgelerde kırsal fakir kitlelerin tarımsal verimliliğini ve gelir seviyesini artırmak.Kırsal

 

 

SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİ

Projenin Amacı:

Proje ile;


 • Sivas ve Erzincan illerinde en az gelişmiş bölgelerde kırsal fakir kitlelerin tarımsal verimliliğini ve gelir seviyesini artırmak.
 • Kırsal istihdam imkanlarının genişletilmesi ve birey/grup insiyatiflerinin küçük aile işletmelerinde desteklenmesi.
 • Sosyal ve üretken alt yapının iyileştirilmesi.
 • Doğrudan kırsal fakir kitleler ile kurumlara kendine yeterlik kazandırılması.
 • Kırsal fakirlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi.

Sonuç olarak, Sivas ve Erzincan illerinde az gelişmiş bölgelerde, tarımsal verimliliğin ve gelir seviyesinin artırılması amacıyla küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, sosyal ve tarımsal alt yapının iyileştirilmesi ve kırsal yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.  

Projenin Süresi:

17 Ocak 2005 - 31 Mart 2012 yılları arasında 7 yıllık süre içerisinde uygulanacak olan projenin kapanış tarihi 30 Eylül 2012 'dir.

Uygulayıcı Kuruluşlar:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı:


 • Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde,
 • Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Proje Yatırım Numarası: 1993A020030

Projenin Finasman Kaynakları Ve Yatırım Tutarları:

İç Kaynak


:7,07 Milyon ABD $


Hükümet


:4,40 Milyon ABD $


Çiftçi Katkısı (Faydalanıcılar)


:2,67 Milyon ABD $

Dış Kaynak


:22,98 Milyon ABD $


IFAD


:13,08 Milyon ABD $


OPEC


: 9,90 Milyon ABD $TOPLAM


:30.040.000. ABD $

Projenin Uygulama Alanı:

Proje Sivas ve Erzincan illerinde uygulama aşamasında belirli kriterlere göre seçilecek olan en fakir 200 köyde uygulanacak ve yaklaşık 2 bin kişi proje sürecinde yer alacaktır.

Proje İçerisinde Uygulanması Planlanan Başlıca Faaliyetler:

1-Topluluk ve Kooperatif Kalkındırma ( 15.16 milyon dolar veya toplam maliyetin %56'sı )

a)   Kurumsal Kapasite Geliştirme


 • Köy kurumlarının yönetim komiteleri eğitilmesi

b) Kooperatif Kalkındırma


 • Proje vasıtasıyla 70 yeni ( 45 Sivas-25 Erzincan) ve mevcut bulunan kooperatiflere eğitim ve teknik destek sağlanması

c) Topluluk ve Kooperatif Girişim Fonu


 • Topluluk tarafından önerilebilecek ve teknik/sosyal yönlerden yaşanabilirliği olan her tipte girişimin desteklenmesi
 • Kooperatiflerin bitkisel/hayvansal üretim, işleme ve pazarlama gibi alanlardaki yatırım planlarının desteklenmesi

2- Tarımsal Kalkınma ( 8.58 milyon dolar veya toplam maliyetin % 32'si)


 • Bitkisel Üretimi ve Tarımsal Ormancılığı Geliştirme
 • Hayvansal Üretim

3- Proje Yönetimi ( 3.46 milyon dolar veya toplam maliyetin % 13'ü )

Proje Gelişimi Ve Projedeki Son Durum :


 • Projeye ait İkraz Metinleri; 11 Eylül 2003'te IFAD Genel Kurulunda, 16 Eylül 2003 tarihinde OPEC Genel Kurulunda onaylanmıştır.
 • 6 Mayıs 2004 tarihinde IFAD İkraz Anlaşması karşılıklı olarak imzalanmış, IFAD İkrazını takiben 12 Mayıs 2004 tarihinde de OPEC Kredisine ait İkraz Anlaşması imzalanmıştır.
 • 01 Eylül 2004 tarihinde İkraz Metinleri Bakanlar Kurulu Onayından çıkmıştır.
 • 17 Ocak 2005 tarihi itibarı ile IFAD anlaşması, 25 Şubat 2005 tarihinde ise OPEC Anlaşması yürürlüğe girmiştir.
 • Sivas ve Erzincan illerinde Köy Kalkınma Koordinatörü olarak görev yapacak personeller belirlenmiş ve belirlenen personellere Sivas ilinde 2 günlük “Proje Bilgilendirme Toplantısı” 30 Eylül – 1 Ekim 2004 tarihinde düzenlenmiştir.
 • Projenin, Proje Yönetim Birimi ve Projenin bir diğer yürürlük şartı olan Proje Yönlendirme Komitesi de oluşturulmuştur.
 • Projede il seviyesinde işlev gösterecek olan Proje İşlemler Komitesi kurulmuştur.
 • Proje çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak, Sivas ilinde 15, Erzincan ilinde 10 asil olmak üzere toplam 25 asil 3 yedek köyün seçimleri yapılmıştır.
 • Halen uygulanmakta olan Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde, 04–07 Ocak 2005 tarihleri arasında Antalya'da “ Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesinin Değerlendirilmesi ve Deneyimlerin Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi Personeli ile Paylaşımı” t oplantısı gerçekleştirilmiştir. Sivas –Erzincan Kalkınma Projesinin merkez ve taşra seviyesindeki proje personeli iştirak etmişlerdir. Toplantının ana teması dış kaynaklı bir proje olan Ordu-Giresun KKP'sinde faaliyetler, projenin uygulanması sırasında karşılaşılan güçlükler dile getirilmiş, uygulamada yapılan hatalar ve eksiklikler ortaya konulmuştur. Proje uygulaması sırasında öğrenilen dersler Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi çalışanlarına aktarılmış, karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulmuştur.
 • Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler; faaliyet alanı içerisinde yer alan ve tedricen seçilen köylere ait olarak hazırlanacak Köy Kalkınma Planları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Köy Kalkınma Planları proje için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Ordu - Giresun Kırsal Kalkınma Projesi, proje personelinin deneyimlerinden yaralanmak ve Sivas - Erzincan İl Müdürlüğü proje personellerine Köy Kalkınma Planlarının hazırlanması konusunda yardımcı olmak amacıyla; Ordu ilinde 10 – 11 Şubat 2005 tarihinde Köy Kalkınma Planları hazırlığına yönelik ilk toplantımız gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce TÜGEM personelleri tarafından taslak bir Köy Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu plan; katılımcı olarak yer alan Sivas, Erzincan, Ordu, Giresun, TEDGEM ve TÜGEM proje personellerinin görüşleri alınarak teker teker gözden geçirilmiştir. Katılımcıların uygun görüşlerine istinaden yeniden düzenlenen plan nihai görüşlerin alınması için toplantının ardından katılımcılara tekrar gönderilmiş ve “Plan”a nihai şekli verilmiştir. Toplantının sonucunda; Erzincan ilinde proje köyü olarak seçilen bir köye ait Köy Kalkınma Planının, belirlenen hususlar dikkate alınarak hazırlanmasına ve 28 Şubat – 02 Mart 2005 tarihlerinde, hazırlanan bu planın tüm katılımcılar tarafından incelenmesine karar verilmiştir.
 • Alınan karara istinaden belirlenen tarihler arasında Erzincan ilinde Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, TEDGEM ve TÜGEM elamanlarının da katılımı ile Köy Kalkınma Planlarının hazırlanmasına yönelik ikinci toplantımız gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının ilk günü Erzincan Valisinin katılımı ile proje tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra katılımcılarla birlikte Erzincan ili proje personeli tarafından hazırlanan Köy Kalkınma Planı üzerinde çalışılmıştır. Erzincan ili proje personelinin plan üzerindeki uygulamalı çalışması teker teker tüm katılımcılar tarafından incelenmiş ve görüşleri alınmıştır.
 • Toplantının ikinci günü Plan üzerindeki çalışmalar tamamlanarak, projenin kooperatifçilik bileşeni ile ilgili, kooperatif seçim kriterleri belirlenmiştir.
 • Son gün ise, planı hazırlanan Kemah ilçesi Hakbilir köyüne tüm katılımcılarla birlikte gidilerek arazi çalışması yapılmıştır. Köy ziyareti sırasında proje köyü sakinlerini projede yer almak için istekli oldukları tespit edilmiştir. Köy Okulunda Kadın ve Erkeklerin bir arada bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiş ve köy sakinlerinin sorunları, düşünceleri ve istekleri dinlenmiştir. Burada projenin tüm sorunları çözemeyeceğinin, ancak isteklerinin bir kısmının gerçekleştirilebileceği ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında da kendilerinin yine katılımcı olmaları gerektiği vurgulanmasına rağmen istekli ve kararlı oldukları gözlemlenmiştir.
 • Arazi çalışması dönüşü kısa bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
 • Projenin uygulanmasına ilişkin olarak alt yapı hazırlıklarının tamamlanmasını müteakip olarak; Bakanlığımız üst düzey temsilcileri, kredi kuruluşu temsilcileri, Sivas Valisi, Sivas ve Erzincan illerinin üst düzey idarecileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla IFAD tarafından “Proje Başlangıç Semineri” 24 -26 Mayıs 2005 tarihleri arasında Sivas ilinde gerçekleştirilmiştir.
 • Bahse konu “Proje Başlangıç Semineri”nin ilk gününde, projenin basın ve katılımcılar aracılığı ile geniş kitlelere tanıtılması sağlanmış, proje ana hatları ile tanıtılmıştır.
 • 25 - 26 Mayıs 2005 tarihlerinde; IFAD, UNOPS, TÜGEM, TEDGEM ve illerdeki proje çalışanları ile proje teknik detayları tartışılmıştır.
 • Seminer çalışmasının bitiminde, Sivas ilindeki görevli personel tarafından proje kapsamına alınan ve Köy Kalkınma Planı hazırlanan, Sivas İli Ulaş İlçesindeki Kurtoğlu köyü, planın tanıtımının ardından ziyaret edilerek proje personeli tarafından yapılan çalışma incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
 • Son durum itibarı ile projenin ilk yılı için seçimi yapılan köylere ait Köy Kalkınma Planları hazırlanmıştır.
 • Hazırlanan planlar ve Proje Yönetim Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2005 yılı Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi İzleme ve Değerlendirme Ekibinin de katkıları ile hazırlanmaktadır.

 • Kaynak:www.tugem.gov.tr

 

 

Bu haber toplam 1297 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA