• İstanbul25 °C
  • Erzincan28 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YÜCEBELEN KÖYÜ
10 Aralık 2005 Cumartesi 00:00

YÜCEBELEN KÖYÜ

Yücebelen Köyünün Kuruluşu Yücebelen Köyünün bilinen en eski adı Eskiyurt'tur. Köy civarında yaşayan üç-dört Selçuk'lu Kabilesi köyden Köntür Vadisine yerleşmiş ve buranın ikliminin

Yücebelen Köyünün Kuruluşu Yücebelen Köyünün bilinen en eski adı Eskiyurt'tur. Köy civarında yaşayan üç-dört Selçuk'lu Kabilesi köyden Köntür Vadisine yerleşmiş ve buranın ikliminin soğuk olmasından dolayı "Eski yurdumuza geri dönelim" demişler ve Eskiyurt ismi burudan kalmış. Köyün ismi Osmanlılar döneminde Üskübürt olmuştur. Üskübürt'ün manası; Erzincan tarihini yazan tarihçi Tahir Erdoğan Şahin Bey'e göre "Ziraatle uğraşılan yöre, ziraat yapılan yer" manalarına gelmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra bütün köylerin isimleri değiştirilince köyümüzün ismi de Yücebelen olarak değiştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun parlak dönemleri başladığında İmparatorluk çok kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan insanlara elini uzatamadı. Bu yerlerdeki insanlar çok güç şartlar altında ve kellelerini ortaya koyarak geçimlerini sağlamaya çalıştılar. Devletin bu durumundan istifade etmeye çalışan bazı aşiretler, gruplar halinde yağma ve soygun yapmaya başladılar. Önceleri Zovar, Kale Dibi, Sürpahan, Bardik, Baruk ve Paydik mevkilerinde yaşayan gruplar bir araya gelip bugünkü yerine yerleşerek Yücebelen Köyünü kurdular. Köyün kuruluşu Osmanlı İmparatorluğunun parlak dönemlerine rastlamaktadır. Buralarda zaman zaman meydana çıkan iskeletlerin kıble yönünde oluşu Müslüman toplulukların bu bölgelerde yaşadığına dair bir belgedir. Asırlar önce buralara yerleşen ve çeşitli yerlerden gelen bu insanlar birbirleri ile kaynaşır, hısım ve akraba olur, merasının ve arazisinin sınırlarını çizer, hayvanlarını otlaklarda otlatır ve geçimini bu araziden temin etmeye çalışır. Yakınlarındaki köylerle çeşitli ilişkilere girer kız alır, kız verir ve akraba olurlar. Osmanlı dönemlerinde Yücebelen'le ilgili tapu işlemleri Diyarbakır'da görülürdü. Bu bölgeler Diyarbakır'a bağlıydı. Gavur Mezarlığı denilen yerde yapılan kazılarda çıkan iskeletlerin yönünün kıbleye uymaması islamiyetten önceki yıllarda da insanların burada yaşadığını göstermektedir. Köyün içindeki Şahnazar mevkisinde Gençağagilin evinden "Gavril Dedenin Tandırı" diye bir tandır ortaya çıkmıştır. Köyümüzün bulunduğu bölgeye gelen ilk Müslümanlar Mengücekler'dir. İlk mesken tuttukları yer bugünkü ismiyle Müslüman Tepesidir. Müslüman Tepesinden ve Derebayırından çok sayıda bina temel taşları, duvar kalıntıları ve küp kırıkları buralarda kazı yapıldıkça hala ortaya çıkmaktadır. Köye yerleşen ilk aileler Alibeygil, Osmanbeygil ve Karaimamgildir. Bu aileler Selçuklu aileleridir. Diğer ailelerde zaman içerisinde köye yerleşmişlerdir. Yücebelen Köyü Resmi Sınırları; DOĞUSU: Hıyarlığın dere, Kızıltaş, Karakuş taşı, Hamsor tepesi, Yanık tepe, Kargaburnu, Koliktepe, Höbektepe, Ağberler, Karakurun, Ortadağın arası, İki peğin arasındaki sırt, Cerahkorun taş, Teke dağın üstbaşı, Aygörmezin altbaşı. BATISI:Komkıranın mağara,Aygörmez deresi,Morakkanın harabe değirmen,Komsor tepesi,Mışığın burun,Kortikler tepesi,Karakıranın ağtaş,Karşısındaki karataş,Eriç kapırının burun,Kurtlukar,Çakmaklının alt başı,Deştilin boğaz. KUZEYİ:Fırat nehri GÜNEYİ:Ganigasa Tapu tescil tarihi:12/121939 Not:41 nolu toprak komisyonunun Mera ve yayla tahsis kararı vardır. KAYNAK: www.yücebelen.org YÜCEBELEN Sana anlatayım gel köyümüzü Munzur Dağı etrafında örülür Sanki Fırat orda bir başka akar Şimdi bize çok uzakta köyümüz Bir Mayıs'ta koyun Köntür'e geçer Boz öküzüm Kör Poğardan su içer Garip ninem otu orakla biçer Bilmem şimdi ne haldedir köyümüz Kuzu Peglerine çadır açarlar Karagöz kuzuyu donnuk seçerler Çaşır kırar ekinleri biçerler Yalnız anılardı kaldı köyümüz Şafak vakti ırgat yola dizilir Öğlen olur peştamallar çözülür Söğüt gölgesinde yoğurt ezilir Tasası var öksüz kaldı köyümüz Gelinlere al duvağı takarlar Ellerine hac kınası yakarlar Kayınbabalara yaşmak tutarlar İşte böyle törelidir köyümüz Dokuz Ağustos'ta kırkım durağı Bir başka güzeldir Kıra çorağı Peygamberler Padişahlar yolağı Musa'ya Yavuz'a handır köyümüz Niye terk ettik ki sebebin bilsem Yıkılmış damları virane desem Hak nasip etse de bir daha görsem Duydum bize sitemkarmış köyümüz Daha ne anlatsam bilmem ne desem Ak saçlı dedemdir çilesin çeken O gidin demedi bizdik vaz geçen Onun için mahsun kaldı köyümüz Her şey harap oldu yıkıldı gitti Sanki bir rüyaymış uyandık bitti Vurdu acı poyraz bülbül göç etti Göçebe yurduna döndü köyümüz İşte yolcu bölük pörçük anlattım Ne bir yalanım var ne fazla kattım Döneceğiz diye gurbete çıktım Sorma artık gurbet olmuş şimdi bizim köyümüz Yeter arkadaşım artık anladım Hem beni ağlattın hem sen ağladın Bizimde şirin bir köyümüz vardı Şimdi sizinkinden farksız köyümüz İsmail EREN Yücebelen Köyü YÜCEBELEN KALESİ(Kemah-Yücebelen Köyü ) Kale, Kemah ilçesinin 26 km. güneybatısında bulunan “Yücebelen Köyü” nün 5 km. güneyinde yer almaktadır. Kalenin batısında “Kalebaşı Deresi”, doğusunda ise Tunceli-Ovacık’a açılan boğaz bulunmaktadır. Bu boğazın ovaya açılan noktasında kurulan kalenin batısında ve kuzeyinde tatlı su kaynakları bulunmaktadır. Munzur Dağlarının kuzey eteğinde yer alan kale engebeli arazi içerisinde aniden yükselen büyük bir kaya kütlesinin üzerine yapılmıştır. Kaleye 45 taş basamakla çıkılmaktadır. Ayrıca kalede 3 su sarnıcı bulunmaktadır. Bu sarnıçlardan büyük olanı 18 kaya basamaklıdır. Benzer örneklerine daha önceden tespit edilen Erzincan-Kız kalesi ve Kemah kalesinde görmekteyiz. Kutsal alanın boyu 5.20cm yüksekliği 1.20 cm dir. Kale çevresinde yerleşmenin olduğunu gösteren mimari kalıntılar ve mezar kalıntılarına rastlanılmaktadır. Keramik verileri Demir Çağı ve Ortaçağ’a aittir. BARDİK KALESİ(Kemah-Yücebelen Köyü ) Yücebelen Kalesinin 2 km. güneybatısında yer alan kalenin kuzeydoğusunda yer alan sur duvarları tespit edilebilmiştir. Kuru duvar tekniği ile yapılan sur duvarlarının yüksekliği 1,5-2 rnetre’ yi bulmaktadır. Ayrıca kale konumundan dolayı savunmaya son derece elverişlidir. Kalede herhangi bir keramik verisine rastlanılmamıştır. BEKÇAYIRI SU GÖLETİ (Kemah-Yücebelen Köyü ) Yücebelen Kalesi ile Bardık Kalesi’nin ortasında kalan kısmında yer almaktadır. Yücebelen Kalesinin eteklerinden geçen Kale Deresi Bardık Kalesi’ne gelmeden bir su göleti ile kesilmiştir. Su göleti bugün tamamen toprakla dolmuş olmasına rağmen sınırları belirlenebilmiştir. Su gölet’inin ve yukarıda bahsettiğimiz her iki kalenin de Demir Çağında yani Urartu döneminden kaldığı söylemek mümkündür. Kaynak: 2003 YILI ERZİNCAN, ERZURUM, KARS VE IĞDIR İLLERİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI “ERZİNCAN / KEMAH BÖLGESİ-2003 Doç.Dr.Alpaslan Ceylan 2006–2007 Köy Envanteri Yücebelen Köyü Merkez Köy Durumu: --- Merkezini Oluşturduğu Kırsal Kesimdeki Köy Sayısı: --- Toplam Bağlı Yerleşim Birimi Sayısı: --- Son Nüfus Sayımına Göre Nüfusu: 168 Yıl İçinde Tahmini Nüfusu: 130 Hane Sayısı: 55 Bağlı Yerl. Birim Sayısı: Yok İl Merkezine Uzaklığı (Km): 83 İlçe Merkezine Uzaklığı (Km) : 33 Köy Konağı Durumu: Var İçme Suyu Durumu: Yeterli İçme Suyu Şebekesi: Şebeke Köy Çeşmesi Sayısı: 1 Su Deposu (Adet): 1 Sulama Suyu: Etd. Var O.suz Sulama Kanalı (Beton): Yok Kanalizasyon: Var Fosseptik Çukuru: Var Umumi WC (Adet): 1 Çamaşırlık: Yok Ham Yol (Km): 0 Tesviye Yol (Km): 0 Stabilize Yol (Km): 27 Asfalt Yol (Km): 6 Telefon Santrali Kapasitesi (Adet): 103 İlköğretim Derslik Sayısı: 1 Kız Öğrenci: 0 Erkek Öğrenci: 0 Taşımalı Sistemde Taşınan Öğrenci: 0 Öğretmen Sayısı: 0 Lojman Sayısı: 1 Ortaokul (Adet): 0 Sağlık Evi: Var Sağlık Ocağı: Yok Doktor Sayısı: 0 Ebe-Hemşire Sayısı: 0 Diğer Sağlık Personeli Sayısı: 0 Tarım Arazisi (ha): 515,5 Traktör Sayısı: 2 Kooperatif (Adet): Yok Selektör: Yok Barınağı (Adet): Yok Büyük Baş Hayvan Sayısı : 90 Küçükbaş Hayvan Sayısı: 1200 Arı Kovanı Sayısı: 185 Başlıca Tarımsal Ürün: Tahıl

Bu haber toplam 6823 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA