• İstanbul16 °C
  • Erzincan12 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YÜCEBELENDEN ŞİVE ÖRNEKLERİ
13 Aralık 2006 Çarşamba 00:00

YÜCEBELEN'DEN ŞİVE ÖRNEKLERİ

aba : ablaahan:işteannuh:annık bitkisiağa : ağabeyi,ahur: hayvanların koyulduğu yerahan : işte şuahbun : hayvan gübresiander : münasebetsizabrel beşi:mart ayıavlu : evin giriş salonuaros:nadasa

aba : abla
ahan:işte
annuh:annık bitkisi
ağa : ağabeyi,
ahur: hayvanların koyulduğu yer
ahan : işte şu
ahbun : hayvan gübresi
ander : münasebetsiz
abrel beşi:mart ayı
avlu : evin giriş salonu
aros:nadasa bırakılmış yer
aşleh:erişte
aşu:kırmızı boya
armuğan:armağan
ağzikeşlü:yarı hakaret takılma
bohorik:duman çıkış yolu
baca : duman borosu
baci : bacı
beceh:ceviz içi
beryeri:koyun sağılan yer
beg : bey,
bezdun:hayzanın leğen kemiği
bıldır : geçen yıl
bibi : hala
bişi : yağda kızartılmış hamur,
bodik:kısa boylu
borof:sinir öfke anı
barhana:gurup
pişi boğazlu : obur
baterik:ekşimek
cağ : şiş
cakkıl : zincirli iki ucuna kova takılan uzun çubuk
camuş : erkek manda
celep : besi hayvanlarının sürüsü
cengel;zil
çıpbik:alkış
cepbik:nemli sulu
culuh : hindi
canavar:kurt
ceccik : civciv
cinahca:renkli yazma pulu
cor:bir cins çalı yaprağı
cürüm:sakat
çegil:taşlık
çaşur:kışlık koyun otu
çifut:şakayla takılma hitabı
çinik:godik'in dörtte biri tahıl ölçeği
çökel:çökelek
çerçi : gezgin satıcı
çigirt : çekirdek
çişdoor:oha
dastar : hamurun üstüne örtülen örtü
dapbik:anlayışsız
densüz : uygunsuz
devamsuz : işe yaramaz
dedum:ıslak
dezdelik:kısa elbise
dejger:kel
doşdik:minder
derdik:yellenmek
dibek : öğütme aracı
dizlik : külot
donnuk:çoban ücreti
duz : tuz
düşdan:keşke
dürü:nişan türküsü
dengerik:kupkuru
dembesti:rehavet
denuh:mat durgun
ecemşali:gökkuşağı
erbeh:ibrik
eğiş : tandırdan eşya veya ekmek çıkarmak için kullanılan çengelli araç
emi : amca
engüzlü:problemli
enük : köpek yavrusu
er : erkek, koca
gişi : erkek kişi
esgügetek : kadın
eheee:aaaa manasında
ehsi:aksi
en:mağara-soğuk hava deposu
eşgere:alenen,aşikar
en:davar kulak işareti
ehbala:ya nasip
eke:geveze
ferik:çok genç tavuk
festerik:küçük
feşgi:gübre
ferferik : hoppa meşrep
felminos:sinsi
farş:bitkin düşmek
ferecik:çoban keçesi
gogan:taş
gakcik:merdiven
gurçik:böbrek
gengel:kuru kemik
govdeş:yerelması
geloh:hudulu
gebbik:uç
geldik:koyun gübresi
gekmoz:somun ekmeğinin ucu
gella:iri,büyük
gagos:hakaret hitabı
guggu:bir başına
gakgoz:kuş gagası
gort:kurbağa
gurk:kuluçka dönemini yaşayan tavuk
ğah : elma kurusu
gavar:bent yolu ağzı
ğanceh : sözünde durmayan, dişi köpek
gahelik:iğ
gedik:keçi yavrusu
gelinbibi: hısım olan nine
gelor:olmamış kavun
ğavat : değersiz adam,
gelberi : buğda çekecek değnek
geret:düz olmayan kırtışlı yüzey
gelderik: çember, tekerlek,yuvarlak
gobca : düğme
gundik:kısaboylu
gelik:peksimet
ğara:siyah
görüm : görümce, kocanın kız kardeşi
ğavurğa:kavrulmuş buğday
ğolan:eğer palan kasnağı
güvegi:damat
ğarağura:kabus
ğoncolos:12gün süren karakış
ğuma : ikinci eş
ğehir:kahır
ğejderik:kayak
guzdik : kambur
güleş : güler yüzlü
ğuymah:undan yapılmış yemek
godik:tahıl ölçme birimi
goşdik:şişkin kütle
gulik:hakaret hitabı
ğayasa:palan kasnağı
gorop:toplu
ğelemislü:urfatlı
gap:ışkın
gozoz.karışık bakımsız saçlı
ğurt:çirkin
ğurtmetero:çok çirkin
gozmor:bakımsız kirli uzun saçlı
gögzartik:cırtlak mavi
gögmauş:mavi gözlü
ğuşah çözmek:tuvalete gitmek
ğennap:kalın ip
ğarğap:akrep
goş:yuvarlanmış toparlak
gübbür:su ayran kabı
gücük:şubat
günegeçe:fıratın kuzeyi
gumbik:yumruk
gugurik:felç
ğuz:kuzey
ğuzgeçe:fıratın güney tarafı
ğeyfe:kahve-çayocağı
gort:kurbağa
halhal : bilezik
haşıl : bir yemek türü
hedik : haşlanmış buğday
hete: nine
hepenk : tuzak taşı
hasır : otlardan yapılmış sergi
helorçik:dikili taş
hetircek : tandırın üzerine konan demir
henç:ağaç reçinesi
hennik:sümük
hafsar:olgunlaşmış
heneş:genizden konuşan
harnuk:hamurun sertleşmesi
hınısi : toprak yayık
hırhuz : hırsız
helezde:teyze çocuğu
hızan : fakir, görgüsüz
hızmeker : erkek hizmetçi
hin:yani
heybe:iplikten örülmüş cepli çuval,omuz çantası
helendor:koyunun doğum sonrası ilk sütüyle yapılan yumurtalı peynir.
helort:köstebek
hekati:hikaye
hekatikatla:hikaye anlat
horum : elle yapılmış ot demeti
hoyrat : sevimsiz kötü
hozan : sürülmemiş nadasa bırakılmış tarla
höllük : bebeğin altına konan killi toprak
hudi meclisi:gürültülü ortam
idere:gazlı ışık
işmar:gizli işaret
işlik : gömlek, köynek
irbet:çirkin
jağik:bir nevi ot
kelep : kolye, inci
keyvani : ev hanımı
kejgere:süzgeç
kera:otsuz yer
kil:sabun
keş:kurutulmuş çökelek
kevra : kirve
kennahi:imalı kötü söz
kullik:bere
keşiş:hakaret
kutik:köpek yavrusu
kor : bakıpta görmeyen, kör
korzevel : kara sabanın ucuna takılan sopa
köynek : gömlek, işlik
kurik : yeni doğmuş tay
kurun : hayvanların su içtiği uzun kap
külek : kova, su kabı
küvle : tandırın hava deliği
kahank:çapa
kütlemek:hamuru yuvarlamak
kerik:tetikte
lalçig:lapa
lambik:hakaret
lejgor:pürlenmiş ceviz
leşbik:kötü kokar hale gelmiş,bozulmuş
legen : yıkanmaya yarayan kab
leppik : yassı taş
loyvaz:fasulye
loğ : toprak damları düzeltmeye yarayan yuvarlak taş
maşafa:bardak
makat : sedir, kanepe
mahrama : demliği örtmeye yarayan bez
mangur: hayvanları ahıra bağlayan eğik ağaç
massa:uzun değnek
merek : ot ve saman konulan depo
mertek:kesilmiş kısa tahta
merana:virane arsa
meşere:evlek
merzik:ufak
merzik:küçük kısa
mor:sümük
mıh:çivi
mahana:bahane
mısmar : iri çivi
mozik : buzağının büyüğü, bir yaşında buzağı murdik:kuru fasülye
mesür : ahırda hayvanların yem yediği tahta oluk
molele:deli,saf
nahas:şükürki
nahır : sığır sürüsü
neneköle:ninelerin sevgi hitabı
nohnik: hakaret hitabı
oklavu : hamur açmaya yarayan ağaç cubuk
ögeyi:üvey
örken:kalın urgan
pantol : pantolon
part : işkembe,göbek
parhaç.bakraç
palan:hayvan eğeri
pelik:küçük burun
peg : sadece duvarları olan hayvan konulan yer.
puğar:çeşme
pertiklenmek:parçalanmak
pertoko:aşırı hasta
peş:elbisenin ardı
peşkir : havlu
pes:içi olmamış geçmiş ceviz
peşdamal:yiyecek konulan bez
porik:saçın ön kısmı
pıngel : yumurtalık, tavuğun yumurtladığı yer
pin : kümes
poşa : çingene kadın
puşi:başa bağlanan bez
rapata : hamuru tandıra yapıştırmaya yarayan araç saffa seni: ne mutlu sana
sahalbel : ahır süpürgesi
sarhmiş:zayıf düşmüş
salahana : başıboş
sambağı : boyunduruk sopasını öküzün boynuna bağlayan yünden yapılmış iplik
sami : boyunduruk sopası
sekü: basamaklı yer
sele : sepet
salloz:salak
sılıh : ıslık, düdük
senıhçi : kırıkçı sikke : atları çayıra çakıldığında zincir veya ayak bağı
sini : büyük bakır tepsi
sıhma:dürüm
sinor:hudut
sehu:sıkı sağlam
sarmah:vurmak
siyenk:sinek
saş:saç
sodik:hakaret
sevan:halsuz,alık
setera sesledi:uyur gezerlik hali
şüllellemek:baştan savmak
şoğik:salya
soğnah:içi geçmiş
sırği:kar küreği
semsik:sinsi
şekgerik:hayvanların kuyruğuna toplanan gübre
şerbet:nişan töreni
şeb:çok tuzlu
şerrik:yaramazlık
şer:yaramaz
şoşartmah:abartmak
şadik:kılıkdeğiştirip yüzünü boyayan
tauuu:acaba,nemelazım
tandur : toprağa gömülen ve içinde ekmek pişirilen fırın
tandurbaşi : tandırın çevresi
tapan : tarlayı sürdükten sonra düzeltmek için kullanılan çalıdan yapılmış alet
tar : tavukların üzerinde durduğu araç
tekne : içerisinde hamur yoğrulan ağaç kap
teheee:yapma yahu manasında
tehmar:kuluçka
terek : raf, mutfak rafı
tersik:kiriş tomrukları
terik:gübre
tesdik:yellenmek
tuşdik:gürbüz yanaklı
tuluh : tulum
tapan:büyük taraklı ayak
tapik:basık
tavatur:çok fazla
tepir:uzun sakal
uşah : çocuk
üvez:sivrisinek
üsgüf:parmağa takılan dikiş aleti
üsgemi:tandırın üstüne konulan masa
üsküre:tas
ulaa : ulan, lan yerine geçer
veynese:panik
yalak : hayvanların yiyecek yediği içi oyulmuş kap
yazma : kadın baş örtüsü
yegin : aceleci
yengil:geçen sene
yal:köpek yiyeceği
yolah:ince yol
zerzop:deli
zahar:sanki
zırza : kapıya kilit vurmak için kullanılan demir parçası
zeğ:saz kamışları
zeben : çocuk iç elbisesi
zekkumen peki:zıkkımın kökü
zemperi:zemheri kış


YÜCEBELEN- Kadir Aşcı

Ekbilgi den dolayı Kadir Beye Teşekkür ederiz.Kemahlim.com

Bu haber toplam 2973 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA